4ος κύκλος Φοιτητικού Διαγωνισμού «Νίκος Αναλυτής»

13|11|17

Το CSR Hellas προκήρυξε πρόσφατα τον 4ο κύκλο του Φοιτητικού Διαγωνισμού για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Νίκος Αναλυτής». Στο επίκεντρο του Φοιτητικού Διαγωνισμού είναι φέτος η μελέτη των  Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals, SDG’s), οι οποίοι θεσπίστηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη και αποτελούν την παγκόσμια δέσμευση των κρατών-μελών για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

 

Οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν σε αυτόν με τη συγγραφή εργασίας στο παρακάτω θέμα:

 

«Οι προκλήσεις για την Υπεύθυνη & Βιώσιμη Ανάπτυξη και το Νέο Επιχειρηματικό Μοντέλο που προκύπτει»

 

  • Πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), όπως αυτοί έχουν διατυπωθεί από τον ΟΗΕ;

 

  • Γιατί η επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) αφορά και τους πολίτες;

 

  • Τι προτείνετε να γίνει στην Ελλάδα;

 

 

Σε ποιους απευθύνεται:

 

Απευθύνεται σε ομάδες αποτελούμενες από 3 ή 4 πανεπιστημιακούς φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

 

Καταληκτική ημερομηνία: 31 Ιανουαρίου 2018 

 

Πληροφορίες: website, facebook

 

Στην ιστοσελίδα μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Υποβολής Εργασίας, τα Κριτήρια Αξιολόγησης καθώς και πληροφοριακό υλικό από τους προηγούμενους κύκλους.

 

Επικοινωνία: csr-na-contest@csrhellas.org, 210 33 87 422 (εσ ωτ.105). Υπεύθυνη έργου κ. Άντα Παπασταμέλου