Ποιές δεξιότητες είναι απαραίτητες στην αγορά εργασίας;

24|06|16

Σε μια ταχύτατα μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, που αναπόφευκτα ακολουθεί τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, αποκτά πιεστικό χαρακτήρα το ζήτημα των δεξιοτήτων που απαιτούνται για μια καλή επαγγελματική πορεία. Ο λόγος είναι ότι οι δεξιότητες αφορούν όλους, αυτούς που ήδη εργάζονται, εκείνους που αναζητούν μια δουλειά, αλλά και τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο. Διότι δεν περιορίζονται στον εργασιακό τομέα. Αν και δεν θα αναλύσουμε αυτή την παράμετρο εδώ, αξίζει να σημειωθεί, ώστε να έχει κανείς πλήρη εικόνα της σπουδαιότητάς τους, ότι οι δεξιότητες αφορούν τη συνολική προσωπικότητα ενός ανθρώπου και επηρεάζουν σημαντικά τη ζωή του και εκτός της επαγγελματικής δραστηριότητας.

 

Ποιες όμως είναι οι απαραίτητες δεξιότητες σε έναν κόσμο, όπου, όπως παρατηρούν οι Winthrop & McGivney[1], οι νέοι θα πρέπει να εστιάζουν στο πώς να χρησιμοποιούν αυτά που γνωρίζουν και όχι απλώς να επιδιώκουν την κατοχή γνώσης;

 

Η απάντηση δεν βρίσκεται σε κάποιες μεμονωμένες δεξιότητες, αλλά σε αυτό που ονομάζεται «εύρος δεξιοτήτων». Οι Winthrop & McGivney ξεκαθαρίζουν ότι αυτό το «εύρος δεξιοτήτων» δεν περιλαμβάνει μονάχα τις βασικές δεξιότητες (π.χ. ικανότητα γραφής και ανάγνωσης, αριθμητική, βασικές γνώσεις), αλλά και δεξιότητες ψηφιακής γνώσης, ευελιξία, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων κτλ.

 

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται ο σύγχρονος άνθρωπος να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην τεχνολογία. Από τη στιγμή που η αυτοματοποίηση αντικαθιστά τον άνθρωπο ολοένα και περισσότερο σε μορφές εργασίας που διακρίνονται για τον επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα τους, η σύγχρονη ψηφιακή οικονομία, σημειώνουν οι Winthrop & McGivney, απαιτεί ικανότητες ανάλυσης, φιλτραρίσματος και δημιουργίας νοήματος από τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που βρίσκονται στο διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, χρειάζονται επιπλέον ικανότητα σύνθετης, αλλά και δημιουργικής σκέψης, καθώς και ψηφιακός αλφαβητισμός.

 

Σχετικά με το τι περιλαμβάνει ο ψηφιακός αλφαβητισμός, μιας και σήμερα είναι ιδιαίτερα σημαντικός, μπορούμε να δούμε το σχέδιο που έχει δημοσιεύσει το Ίδρυμα Mozilla[2]:

 

[1] Rebecca Winthrop and Eileen McGivney, Skills for a Changing World.

 

[2] Mozilla: “Why Mozilla Cares about Web Literacy”
mozilla.github.io/webmaker-whitepaper.