Β. Νικολαΐδης: Οι νέες τεχνολογίες απαιτούν επαγγελματική εξειδίκευση

30|11|16

Αμστερνταμ, Αποστολή 

 

«Ο κόσμος μας αλλάζει. Καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με νέες δοκιμασίες, νέα ερωτήματα και η τεχνολογία της πληροφορικής είναι όλο και περισσότερο στη ζωή μας. Βέβαια ακόμη βρισκόμαστε στην αρχή και πολλά πρέπει να αλλάξουν» σημείωσε στη έναρξη του συνεδρίου «IT Professionalism Europe», που διοργανώθηκε στο Αμστερνταμ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ενώσεων Εταιρειών Πληροφορικής (CEPIS) κ. Βύρων Νικολαΐδης. 

 

Οπως τόνισε, «οι ελλείψεις και οι αναντιστοιχίες στις ψηφιακές δεξιότητες αλλά και το χάσμα που υπάρχει επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη ». 

 

Σε μια εποχή όπου οι νέες τεχνολογίες έχουν εξελιχθεί σημαντικά, όπου οι δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση τους γίνονται ολοένα και πιο περίπλοκες και η αγορά εργασίας πιο απαιτητική, τα ψηφιακά επαγγέλματα δεν έχουν υιοθετήσει τις αντίστοιχες αλλαγές, με αποτέλεσμα να επικρατούν χαμηλά επίπεδα επαγγελματισμού στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

 

Το γεγονός αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις για την οικονομία μιας χώρας, καθώς ο κλάδος των ΤΠΕ αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Μπορεί βέβαια οι στατιστικές να δείχνουν ότι σήμερα οι επαγγελματίες των ΤΠΕ αντιστοιχούν μόλις στο 5% του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης, ο κλάδος όμως υπολογίζεται ότι συνεισφέρει σήμερα το 6% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και συμβάλλει κατά 50% στην αύξηση της παραγωγικότητας. 

Την ίδια στιγμή που η πρόσβαση στην εκπαίδευση των ΤΠΕ είναι μεγάλη, οι εταιρείες (40%) αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να βρουν ειδικευμένους εργαζομένους. Μάλιστα σύμφωνα με μελέτη της CEPIS, το χάσμα προσφοράς και ζήτησης για ψηφιακές δεξιότητες στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, το οποίο σήμερα ανέρχεται στις 500.000, το 2020 αναμένεται να ξεπεράσει τις 825.000 κενές θέσεις εργασίας. 

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους μέλη του IT Professionalism Europe, του δικτύου οργανισμών που ίδρυσε η CEPIS και που όλοι μαζί συμμετέχουν στην υιοθέτηση και στην προώθηση καλών πρακτικών στον κλάδο των ΤΠΕ, συμφώνησαν την περασμένη Πέμπτη 24 Νοεμβρίου να συνεργαστούν από κοινού για να γεφυρώσουν το χάσμα των ψηφιακών δεξιοτήτων, ώστε να επωφεληθεί η Ευρώπη από την ψηφιακή επανάσταση. «Να κτίσουμε το επαγγελματικό προφίλ των εργαζομένων στον τομέα ΤΠΕ. Τα νέα πεδία εξειδίκευσης στις τεχνολογίες απαιτούν επαγγελματισμό» σχολίασε από το βήμα του συνεδρίου ο κ. Νικολαΐδης.


Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων 

 

Μέρος του σχεδίου ενδυνάμωσης του επαγγελματικού προφίλ των εργαζομένων είναι το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων (Εuropean e-Competence Framework). Το πλαίσιο λειτουργεί ως ένα πρότυπο που δίνει τη δυνατότητα σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και επαγγελματίες του κλάδου των ΤΠΕ να έχουν μια κοινή «γλώσσα» αναφορικά με τα ψηφιακά επαγγέλματα. 

 

Περιλαμβάνει 40 ψηφιακές δεξιότητες για 23 επαγγέλματα του κλάδου της Πληροφορικής, όπως αυτές εφαρμόζονται στον τομέα των ΤΠΕ, χρησιμοποιώντας μια κοινά αποδεκτή «γλώσσα» ικανοτήτων και επιπέδων επάρκειας που μπορεί να κατανοηθεί τόσο από την αγορά εργασίας όσο και από τους υποψήφιους εργαζομένους σε όλη την Ευρώπη. Θα μπορούσε να παραλληλίσει κανείς τη λειτουργία του Προτύπου αυτού με τα επίπεδα γλωσσομάθειας που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση χρήσης μιας ξένης γλώσσας. 

 

«Η συνεχής επικαιροποίηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εργαζομένων σύμφωνα με τις ραγδαίες εξελίξεις της αγοράς και των τεχνολογιών της είναι απαραίτητη για την επιβίωση εταιρειών και υπαλλήλων, ειδικά στον τομέα των ΤΠΕ» σημείωσε ο κ. Νικολαΐδης. «Για να παραμείνει ανταγωνιστική και βιώσιμη η βιομηχανία, πρέπει να επενδύει στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των υπαλλήλων της. Το e-CF μπορεί να αναπτυχθεί με στόχο να παρέχει ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των ατομικών δεξιοτήτων ΤΠΕ»συμπλήρωσε. 

 

Αυτό σημαίνει ότι το e-CF Framework μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας παρέχοντας καθοδήγηση στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να διαχειριστούν και να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες του προσωπικού. 

 

Μάλιστα πολλές εταιρείες στην Ευρώπη και στην Αμερική έχουν υιοθετήσει το e-CF. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της ισπανικής ασφαλιστικής εταιρείας Mapfre, η οποία με 35.000 υπαλλήλους και παρουσία σε περισσότερες από 45 χώρες έχει ήδη εφαρμόσει το e-CF σε τμήματα IT της, προκειμένου να αξιολογήσει και να ενισχύσει τις τρέχουσες περιγραφές των θέσεων εργασίας και τη βελτίωση των επενδύσεων στον τομέα της κατάρτισης και της εκπαίδευσης. 

 

Ε-competence benchmark 

 

Στο πλαίσιο του προτύπου αυτού, η CEPIS προχώρησε και στη δημιουργία ενός δωρεάν online εργαλείου, του e-competence benchmark, το οποίο αφενός επιτρέπει στους επαγγελματίες της πληροφορικής να προσδιορίσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για συγκεκριμένα επαγγέλματα και αφετέρου δίνει την ευκαιρία στον κάθε ενδιαφερόμενο να αξιολογήσει τις δεξιότητες που ήδη έχει αλλά και να προσδιορίσει τις δεξιότητες που χρειάζεται να αποκτήσει για την επαγγελματική του ανάπτυξη. 

 

Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία που έχει συλλέξει η CEPIS, μόνο το 23% των ερωτηθέντων του e-competence benchmark διαθέτει τις δεξιότητες που σχετίζονται με τις θέσεις εργασίας, ενώ μόνο το 15% των επαγγελματιών Πληροφορικής που συμμετείχαν στο ερωτηματολόγιο είναι γυναίκες (σύνολο ερωτηθέντων 2.000 σε 28 χώρες της ΕΕ). 

 

Για τον κ. Νικολαΐδη τα ποσοστά αυτά «αναδεικνύουν τα χαμηλά επίπεδα επαγγελματισμού του κλάδου σε σχέση με τα ευρωπαϊκά και κοινώς αποδεκτά πρότυπα, καθώς και τα χαμηλά ποσοστά εκπροσώπησης των γυναικών στον κλάδο των ΤΠΕ». 

 

Την ίδια ώρα αποκλίσεις στις απόψεις εταιρειών και υποψηφίων σχετικά με τις δεξιότητες παρατηρούνται και στη χώρα μας. 

 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα (Adecco Ελλάδας), σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων θεωρεί ότι διαθέτει τα προσόντα που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας με το 34% των εργοδοτών να έχει αντίθετη άποψη και να πιστεύει ότι οι δεξιότητες των εργαζομένων στην εταιρεία τους δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις και στις ανάγκες της επιχείρησης. 

 

Η υιοθέτηση του e-Competence Framework από την ελληνική κυβέρνηση θα αποτελούσε ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της κατάταξής της χώρας μας στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, αφού σήμερα καταλαμβάνουμε την 26 θέση ανάμεσα στις 28 χώρες της ΕΕ. 

 

(Digital Economy and Society Index https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/greece )