Θέση εργασίας στην εταιρεία CRETA FARMS

16|05|17

Η CRETA FARMS μία από τις δυναμικότερες Εταιρείες, με ηγετική θέση στο χώρο των αλλαντικών, ζητά να ενισχύσει την ομάδα πωλήσεων και να προσλάβει:

 

Area Sales Manager Δυτικής Μακεδονίας (CODE: ASM_WES_0317), με έδρα την Κοζάνη ή Βέροια

 

Κύριες αρμοδιότητες:

 

 • Ανάπτυξη, παρακίνηση και διαχείριση ομάδας πωλήσεων περιοχής
 • Ανάπτυξη αγοράς Retail και επίβλεψη της αγοράς Food Service
 • Συμμετοχή στην οργάνωση, συντονισμό και παρακολούθηση του πλάνου πωλήσεων περιοχής
 • Παρακολούθηση των εργασιών της ομάδας με στόχο την επίτευξη συμφωνημένων δεικτών και στόχων
 • Καθοδήγηση της ομάδας με στόχο την επίτευξη εταιρικών, ομαδικών και ατομικών στόχων
 • Αξιολόγηση των μελών της ομάδας και αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών
 • Ευθύνη για την διασφάλιση της τήρησης των πολιτικών και διαδικασιών την εταιρείας και της εμπορικής διεύθυνσης

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Άριστη γνώση της αγοράς Retail
 • Τουλάχιστον 3-4 έτη σχετική εργασιακή εμπειρία σε ρόλο Team Leader, σε κλάδο καταναλωτικών προϊόντων και τροφίμων
 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης
 • Πολύ καλή γνώση MS Office & Η/Υ
 • Ικανότητα στην διαχείριση και αξιολόγηση της ομάδας
 • Ισχυρή επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης προβλημάτων
 • Δυνατότητα για ταξίδια.

 

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Σύστημα ανταμοιβής με βάση την επίτευξη των στόχων
 • Εταιρικό αυτοκίνητο και εταιρικό κινητό
 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή υποστήριξη, ανάπτυξη και εκπαίδευση

 

Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρωμένες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

 

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: 19/05/2017

 

Κάντε τώρα την αίτηση σας: http://cretafarmforms.applymycv.gr/mainsite/careers.html