Ο πεντάλογος μιας επιτυχημένης Startup επιχείρησης

17|05|17

Ο CEO της Generation Y  International eBusiness experts, Αναστάσιος Σπανίδης μας δίνει τη δική του εκδοχή 5 σημείων, τα οποία συνθέτουν την επιτυχημένη πορεία κάθε Startup.

1o σημείο: Ο βασικότερος παράγοντας για να πετύχει ένα Startup δεν είναι ούτε η ιδέα ούτε τα χρήματα. Είναι η ομάδα, η οποία πρέπει να έχει πάνω απ’ όλα επιμονή, υπομονή και πίστη σε αυτό που έχει ξεκινήσει να υλοποιεί.

2ο σημείο: Εξαιρετικά σημαντικός είναι ο τρόπος προβολής και προώθησης του εγχειρήματος. Είναι απαραίτητο να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξωστρέφεια, μέσα από events Τύπου, εκδηλώσεις και συνεχώς updated παρουσιάσεις του προϊόντος/υπηρεσίας.

3o σημείο: Φυσικά, τεράστια είναι και η αξία της ιδέας αυτής καθαυτής, η οποία ανάμεσα σε όλα τ’ άλλα ( πρωτοτυπία, κενό αγοράς, καταναλωτική ανάγκη, κ.ά) θα έπρεπε να συνοδεύεται από ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό: Το απαραίτητο scalability που θα της δώσει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και γιατί όχι -κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες- να «γιγαντωθεί».

4o σημείο: Ένα τέταρτο σημείο είναι ότι οι χρηματοδότες θα έπρεπε ιδανικά να είναι και συνεργάτες, οι οποίοι εκτός από τα χρήματα που προσφέρουν για τη στήριξη της ιδέας, είναι σημαντικό να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά και στην ανάπτυξη της επιχείρησης και γιατί όχι, να έχουν εμπειρία από τον ίδιο τομέα.

5o σημείο: Last but not least βρίσκουμε το πολυπολιτισμικό στοιχείο, δηλαδή τη δυνατότητα μιας ιδέας να έχει εφαρμογή σε πολλές διαφορετικές αγορές, χώρες και νοοτροπίες, χωρίς να περιορίζεται στα στενά όρια του περιβάλλοντος, όπου αρχικά δημιουργήθηκε.

Πηγή: startupper.gr