Προσλήψεις στη ΜΚΟ «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

18|05|17

Η ΜΚΟ «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναζητά στέλεχο για να αναλάβει τη λειτουργία και ανάπτυξη των Social Media του.

 

Περιοχή Μαρούσι Αττικής.

 

Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχο τίτλο εξωτερικού στην Επικοινωνία ή Marketing. Μεταπτυχιακός τίτλος σε παρεμφερές αντικείμενο είναι επιθυμητός, άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό
και προφορικό λόγο, γνώση επικοινωνιακών θεμάτων και αρχών επικοινωνίας, αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση Social Media, οργανωτικότητα, ομαδικό πνεύμα, δυνατότητα ανταπόκρισης σε δυναμικούς κι άμεσους ρυθμούς, επιθυμητή γνώση Photoshop, Illustrator, Premiere.

 

Αρμοδιότητες: καθημερινή διαχείριση παρουσίας και Monitoring όλων των Social Media του Οργανισμού, συμμετοχή στην διαμόρφωση και υλοποίηση πλάνου digital marketing ενεργειών, οργάνωση και εκπόνηση digital campaign.

 

Αποστείλατε βιογραφικό με email: ergasia.smile@yahoo.gr, αναγράφοντας τον κωδικό 238