Ευκαιρία καριέρας στο Πλαίσιο

30|05|17

Έναν Account Manager θα απασχολήσει το Πλαίσιο (κωδικος αγγελίας: 50003302).

 

Οι ιδανικοί υποψήφιοι για τη θέση θα πρέπει να έχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση την Πληροφορική ή το Μάρκετινγκ, εργασιακή εμπειρία σε Β2Β πωλήσεις ή υποστήριξη πωλήσεων σε οργανωμένη Εμπορική Διεύθυνση, γνώσεις σχετικά με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις πάνω σε ΙΤ, ικανότητα ανάλυσης δεδομένων και επίλυσης προβλημάτων, καθώς και λήψης αποφάσεων, εξοικείωση στην Πληροφορική σε περιβάλλον Windows, MS Οffice, άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας, ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον εργασίας, άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα, δυναμική προσωπικότητα, φιλοδοξία και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες).

 

Η εταιρία προσφέρει ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας, διαρκή εκπαίδευση, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ευκαιρίες εξέλιξης. Αποστολή βιογραφικού μέσω της σελίδας: http://corporate.plaisio.gr/CorporateHumanResources.aspx?show=JobPositions