Θέσεις εργασίας για Μηχανικούς

6|06|17

Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητά για πλήρη απασχόληση Hλεκτρολόγο / ή Μηχανολόγο Μηχανικό τουλάχιστον 5ετούς τουλάχιστον εμπειρίας . Απαιτείται εμπειρία στην μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων, άριστη γνώση 4Μ, AUTOCAD, κατασκευής και κοστολόγησης Η/Μ εγκαταστάσεων . Πολύ καλό επίπεδο στην αγγλική γλωσσα (γραπτά) θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Επικοινωνια- αποστολη βιογραφικων: e-mail: info@entekton.gr

 

Από τεχνική εταιρεία 4ης τάξης ζητείται ηλεκτρολογος μηχανικος και ηλεκτρολογος εργοδηγος , με εργοταξιακή εμπειρία για συντονισμό κατασκευών και επιμετρήσεις, σε ενεργειακά έργα
(μονάδες παραγωγής της ΔΕΗ – Υ/Σ). Βιογραφικά: technical.company.gr@gmail.com

 

Η ΕΠΤΑ Α.Ε. Σύμβουλοι Μελετητές αναζητεί συνεργασία με Μηχανολόγο/Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΑΕΙ με 5ετή εμπειρία σε Η/Μ- Ενεργειακές Μελέτες Δημοσίων Έργων ή/και Προγράμματα Ενεργειακής Απόδοσης. Απαιτείται άριστη γνώση της Αγγλικής και γνώση CAD. Επιθυμητή εμπειρία σε προγράμματα ΕΣΠΑ/αναπτυξιακά/ερευνητικά ή Ευρωπαϊκά(ΗΟRΙΖΟΝ, LIFE ,INTERREG κα). Αποστολή cv στο info@epta.gr Τηλ 210 6086300.

 

Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αγ. Παρασκευή αναζητά αρχιτέκτονα με άριστη γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας, των διατάξεων του Ν. 4178/13 και πιστοποιημένη γνώση τρισδιάστατων
σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail dcon@tee.gr

 

Πηγή: https://portal.tee.gr