Ανοιχτές θέσεις εργασίας στην εταιρία “Bubbleicious”

23|06|17

Διαθέσιμες ανοικτές θέσεις:

 

ΠΩΛΗΤΗΣ εξωτερικός (B2B) για προώθηση και πώληση πρώτων υλών καινοτόμου ροφήματος σε χώρους εστίασης. Έτοιμο πελατολόγιο και ανάπτυξη καινούριου πελατολογίου.

 

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να πληρεί τα παρακάτω κριτήρια:

  • Εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε εξωτερικές πωλήσεις τροφίμων
  • Κάτοικος Αθηνών
  • Εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες
  • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Διαθέτει ΙΧ ή μηχανή
  • Δυνατότητα εξέλιξης σε manager πωλήσεων

 

Αποστολή:

 

Αποστολή βιογραφικών (με επισυναπτόμενη φωτογραφία) στο info@bubbleicious.gr.