538 υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας

4|07|17

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας δίνει 538 υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορεςΣύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα της πρώτης προκήρυξης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για την υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) που υλοποιούν ή επιθυμούν να υλοποιήσουν τη διδακτορική τους διατριβή σε ελληνικά ΑΕΙ, από τις 2114 αιτήσεις που είχαν υποβληθεί επελέγησαν για χρηματοδότηση 538 υποψηφίων διδακτόρων.

 

Προηγήθηκε μία ενδελεχής και επίπονη, λόγω του μεγάλου αριθμού, αξιολόγηση των αιτήσεων και των ενστάσεων από ειδικού ς εμπειρογνώμονες και Θεματικές Επιτροπές Αξιολογητών αποτελούμενες από καταξιωμένους επιστήμονες.Οι παρεχόμενες υποτροφίες είναι ύψους 900 ευρώ μηνιαίως και έχουν συνολική διάρκεια από 12 έως 36 μήνες. Η κατανομή των υποτροφιων ανά θεματική περιοχή έχει ως εξής: Φυσικές Επιστήμες (136 υποτροφίες) Επιστήμες Ζωής (138 υποτροφίες) Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορικής (131 υποτροφίες) Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (133 υποτροφίες).

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο αριθμός των υποψήφιων διδακτόρων πουθα υποστηριχθούν στο ΑΠΘ ανέρχεται σε 115, στο ΕΚΠΑ 95, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 69, στο Πανεπιστήμιο Πατρών 64 και στο ΕΜΠ51. Ο μεγάλος αριθμός υποτροφιών που απονέμονται σε τέτοια κλίμακα, αποτελεί έμπρακτη έκφραση της αποφασιστικότητας της κυβέρνησης να προωθήσει δράσεις που στηρίζουν τους
νέους επιστήμονες με τρόπο άμεσο και εμπροσθοβαρή, κάτι απόλυτα αναγκαίο στις συνθήκες κρίσης που βιώνει η χώρα.

 

Συγκεκριμένα, ενώ στη φάση αυτή, είχε αρχικά προϋπολογιστεί η διάθεση συνολικού ποσού 8,5 εκατ. ευρώ για τους ΥΔ, ο μεγάλος αριθμός και κυρίως η υψηλή ποιότητα των προτάσεων οδήγησε στην απόφαση για αύξηση αυτού του προϋπολογισμού σε 13,5 εκατ. ευρώ. Η επικείμενη δεύτερη προκήρυξη αναμένεται να διευρύνει τιςπροοπτικές χρηματοδότησης και να δώσει την ευκαιρία στήριξης σε ΥΔ που αν και είχαν αξιόλογες επιδόσεις δεν κατέστη δυνατόν να χρηματοδοτηθούν στη φάση αυτή. Σχετικά με την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων ο αναπληρωτής υπουργός του ΥΠΠΕΘ αρμόδιος για την Ερευνα και την Καινοτομία.