100 Υποτροφίες 2017 στην Ελλάδα από το Ι.Κ.Υ.

25|07|17

Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει συνολικά 100 θέσεις υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2016-2017, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής.

Η κατανομή των θέσεων θα γίνει, ενδεικτικά, ως ακολούθως:

  • 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  • 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΥΓΕΙΑΣ
  • 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
  • 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα ΥΠΟΔΟΜΕΣ –ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 26η Ιουλίου 2017.

 

Πληροφορίες για την:

• αξιολόγηση των υποψηφίων

Αν.Προϊσταμένη Τμήματος: Άννα Χριστοδούλου, τηλ.: 210 3726327,
acrhris@iky.gr (link sends e-mail)

Σταυρούλα Σωτηροπούλου, τηλ.: 210 3726395, sotiropoulou@iky.gr (link
sends e-mail)

Κατερίνα Γιάννου, τηλ.: 210 3726394, katgiannou@iky.gr (link sends
e-mail)

Μαρία Ερωτοκρίτου, τηλ.: 210 3726350, mariaeroto@iky.gr (link sends
e-mail)

• παρακολούθηση φυσικού / οικονομικού αντικειμένου των υποτρόφων

Ειρήνη Σταμογιώργου (210 3726306, estamo@iky.gr (link sends e-mail))