Θέσεις εργασίας στο British Council

3|08|17

Στο πλαίσιο του προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα, το British Council καλεί για συνεργασία συμβούλους με εμπειρία σε θέματα κοινωνικής οικονομίας.

 

Ειδικότερα:

 

  • Σύμβουλος για το Σχεδιασμό του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας με στόχο την χρηματοδοτική ενίσχυση των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
  • Εμπειρογνώμονας για τη συγγραφή προτάσεων για τη δημιουργία κατάλληλου μοντέλου για τη μετατροπή πτωχευμένων επιχειρήσεων σε φορείς κοινωνικής οικονομίας μεταβιβάζοντάς τις στους εργαζομένους τους.
  • Εμπειρογνώμονας για τη συγγραφή προτάσεων στοχεύοντας στην εναρμόνιση του ελληνικού νομικού πλαισίου για τους συνεταιρισμούς.

 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων μπορείτε να βρείτε στο: https://www.britishcouncil.gr/about/job-opportunities

 

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017