Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης του Deree

21|08|17

Για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2017-18, το Deree θα προσφέρει 3,8 εκατομμύρια ευρώ σε σπουδαστές μέσω ακαδημαϊκών υποτροφιών, υποτροφιών οικονομικής στήριξης και μέσω ενός εκτεταμένου προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης. Για το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, το 85% των σπουδαστών που αιτήθηκαν κάποιου είδους οικονομική στήριξη, την έλαβαν. Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος διευρύνει ακόμη περισσότερο το πρόγραμμα υποτροφιών του, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε όλους.

 

Η φιλοσοφία πίσω από το Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης του Κολλεγίου βασίζεται στην πεποίθηση ότι η έλλειψη πόρων δεν θα πρέπει να εμποδίζει κανέναν νέο από το να λαμβάνει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Η χρηματοδότηση του προγράμματος προέρχεται από ίδιους πόρους του Κολλεγίου και από την πολύτιμη βοήθεια υποστηρικτών του εκπαιδευτικού έργου του Κολλεγίου.

 

Η Διοίκηση του Κολλεγίου φροντίζει με κάθε τρόπο να ενημερώνει τους υποψήφιους σπουδαστές και τις οικογένειές του σχετικά με όλες τις μορφές οικονομικής στήριξης που παρέχονται. Επιπλέον, οι Σύμβουλοι Υποτροφιών του Κολλεγίου είναι διαθέσιμοι για να συζητήσουν με κάθε οικογένεια και να προτείνουν το κατάλληλο πρόγραμμα στήριξης ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε σπουδαστή.

 

Το Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης του Deree προσφέρει:

 

  1. Ακαδημαϊκές Υποτροφίες βάσει του βαθμού Απολυτηρίου. Συγκεκριμένα, κάθε υποψήφιος με βαθμό >19 δικαιούται 50% έκπτωση διδάκτρων, ενώ υποψήφιοι με βαθμό 18-19 και 17-18 δικαιούνται 35% και 25% έκπτωση αντίστοιχα. Επιπλέον, προσφέρονται και άλλες ακαδημαϊκές υποτροφίες βάσει κριτηρίων, όπως η εθνικότητα, ο τομέας σπουδών, κ.ά.
  2. Οικονομική Στήριξη μέσω υποτροφιών και μειώσεων διδάκτρων, σε σπουδαστές που στερούνται πόρων για τις σπουδές τους. Οι υποτροφίες προέρχονται από κληροδοτήματα και καλύπτουν έως και 100% των διδάκτρων και δίδονται βάσει αποδεδειγμένης οικονομικής ανάγκης αλλά και άλλων κριτηρίων (τόπος καταγωγής, τομέας σπουδών, κ.ά.). Οι μειώσεις διδάκτρων του Deree καλύπτουν από 10% έως 50% των διδάκτρων και ανανεώνονται κάθε χρόνο.
  3. Δυνατότητα εργασίας παράλληλα με τις σπουδές. Το Deree προσφέρει στους σπουδαστές του την ευκαιρία να εργάζονται σε διοικητικά γραφεία του Κολλεγίου κατά τη διάρκεια των σπουδών τους βάσει ενός ελαστικού προγράμματος, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματά τους. Έτσι, προσφέρεται στους σπουδαστές οικονομική στήριξη αλλά και πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία.
  4. Λοιπές εκπτώσεις διδάκτρων γίνονται σε εξειδικευμένες περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση φοίτησης στο Deree άλλου μέλους της οικογένειας ή στην περίπτωση αποφοίτων του Pierce – The American College of Greece.

 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης, και να ενημερωθείτε ατομικά ποιο πρόγραμμα είναι το κατάλληλο για εσάς, επικοινωνήστε με τους Συμβούλους Υποτροφιών του Deree:

 

Τηλ.: 210 600 9800 εσωτ. 1304, 1305, 1306, 1327
e-mail: financialassistance@acg.edu

Πηγή: www.acg.edu