Ημερίδα: Προάγοντας Εκπαίδευση για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη με τη χρήση της ψηφιακής αφήγησης

12|09|17

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σας προσκαλεί στην πρώτη Ημερίδα Διάχυσης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Έργου:

 

«BRIGHTS: Προάγοντας Εκπαίδευση για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη με τη χρήση της ψηφιακής αφήγησης»

 

http://www.brights-project.eu

 

η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρες 11.00-16.00 στο κτήριο του ΕΑΠ στην Αθήνα (Τζωρτζ 4, Πλατεία Κάνιγγος, 3ος όροφος.

 

Η Ημερίδα διοργανώνεται από την ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (http://daissy.eap.gr), η οποία αποτελεί εταίρο φορέα του έργου. Απευθύνεται σε νέους, σε εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς που απασχολούνται στην τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση νέων (καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φροντιστές νέων, συμβούλους, εκπαιδευτές κ.λπ.), σε φορείς και οργανισμούς που παρέχουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε πολίτες που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό, και γενικότερα, σε φορείς εκπαίδευσης και χάραξης πολιτικής και φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

 

Κατά τη διάρκεια της Hμερίδας θα γίνει παρουσίαση των στόχων του έργου BRIGHTS (Erasmus+/KA3) και των πρώτων αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την έρευνα αναγκών των εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών σχετικά με την εκπαίδευση στην ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη (global citizenship) και τη χρήση της ψηφιακής αφήγησης (digital storytelling) στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με αντίστοιχα αποτελέσματα για τις χώρες των υπόλοιπων εταίρων της κοινοπραξίας του έργου (Βέλγιο, Κροατία, Ιταλία). Επιπλέον, θα παρουσιαστεί το Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) με τίτλο Addressing Global Citizenship Education through Digital Storytelling, το οποίο αναπτύσσεται από την ομάδα DAISSy στο πλαίσιο του έργου και θα είναι σύντομα διαθέσιμο. Τέλος, θα παρουσιαστεί αναλυτικά η μεθοδολογία της ψηφιακής αφήγησης μέσωσχετικού εργαστηρίου, υπό την εποπτεία του φορέα MAKS vzw από το Βέλγιο. Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες θα απονεμηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.