Ευκαιρία εργασίας στην Cosmos Business Systems A.E.B.E (CBS

23|09|17


Senior Application Software Engineer

 

JSP/JSF, Liferay Portal

 

Περιγραφή θέσης

 

Η Cosmos Business Systems A.E.B.E (CBS) (www.cbs.gr), ενδιαφέρεται να προσλάβει Senior Application Software Engineer JSP/JSF, Liferay Portal:

 

O/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α:

 

 • θα ενταχθεί στο τμήμα software και consulting και θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση εφαρμογών Java,
 • θα πρέπει να συγκεντρώνει τα κατάλληλα προσόντα, προκειμένου να αναπτύσσει εφαρμογές λογισμικού στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων ή/και ερευνητικών έργων και έργων στον χώρο των δημόσιων οργανισμών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

 

Ειδικότερα θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

 • Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση της αρχιτεκτονικής λογισμικού που θα εφαρμόζεται στο έργο που θα του/της ανατίθεται
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη της εφαρμογής λογισμικού με βάση την αρχιτεκτονική λογισμικού που έχει υλοποιηθεί
 • Συνεργασία με τον υπεύθυνο έργου και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου για τα έργα των οποίων συμμετέχει στην υλοποίηση
 • Συνεργασία με άλλες διευθύνσεις/τμήματα της CBS στο πλαίσιο υλοποίησης έργων λογισμικού
 • Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού που έχει αναπτύξει η CBS
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις της εταιρίας (εσωτερικές ή με πελάτες) στο πλαίσιο υλοποίησης έργων λογισμικού

Απαιτούμενα προσόντα:

 

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση σπουδών στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή/και στις θετικές επιστήμες
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις 4 + έτη απολύτως απαραίτητη
 • Άριστη γνώση Eclipse IDE for Java EE Developers, Java, JSP/JSF, Liferay Portal
 • Πολύ καλή γνώση PostgreSQL (δύο τελευταίες εκδόσεις) DDL – DML programming και database design
 • Άριστη γνώση HTML, CSS (δύο τελευταίες εκδόσεις), Bootstrap
 • Άριστη γνώση Javascript
 • Προχωρημένες τεχνικές και αναλυτικές ικανότητες και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Προχωρημένες ικανότητες εξυπηρέτησης και επικοινωνίας με τους πελάτες
 • Προχωρημένες ικανότητες κατανόησης των επιχειρησιακών αναγκών των πελατών και μετατροπής τους σε τεχνικές προδιαγραφές υλοποίησης εφαρμογών
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)
 • Συστάσεις (αν υπάρχουν) επιθυμητές

 

Επιθυμητά προσόντα:

 

 • Εμπειρία σε service oriented architecture (SOA)
 • Oracle database (δύο τελευταίες εκδόσεις) DDL – DML programming και database design
 • Μεταπτυχιακές ή/και διδακτορικές σπουδές σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο της θέσης και/ή το πεδίο δραστηριοποίησης της εταιρίας

 

Λοιπές δεξιότητες:

 

 • Ικανότητα ανάληψης και διαχείρισης πολλαπλών εργασιών σε καθορισμένες προθεσμίες
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ιδιαίτερη έμφαση στην ικανότητα εργασίας σε ομάδα, ικανότητα συνεργασίας
 • Επαγγελματισμός, μεθοδικότητα, συνέπεια

 

Προσφέρονται:

 

 • Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές μεγάλης ανάπτυξης των εργασιών της εταιρίας
 • Κίνητρο απόδοσης και επίτευξης στόχων
 • Τήρηση απόλυτης εχεμύθειας

 

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

[Υπ’ όψιν κ. Γκιόκα Ράνιας (Ref Java Sen Soft Eng)]