Ποια είναι τα καλύτερα Πανεπιστήμια σε Μηχανική και Επιστήμη Υπολογιστών

19|10|17

 

Οι Times Higher Education δημοσίευσαν την κατάταξη τους με τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου σε Μηχανική και Επιστήμη Υπολογιστών.

 

Η κατάταξη βασίζεται σε 13 δείκτες απόδοσης. Οι ίδιοι δείκτες χρησιμοποιούνται και για την κατάταξη των καλύτερων πανεπιστήμιων παγκοσμίως (ανεξαρτήτως αντικειμένου). Στην περίπτωση όμως της κατάταξης ανα επιστημονικό πεδίο, οι δείκτες έχουν σταθμιστεί κατάλληλα για να αντικατοπτρίζουν καλύτερα το κάθε πεδίο.

 

Στην κατάταξη των Times, World University Rankings 2018, για το αντικείμενο Μηχανική και Τεχνολογία, την πλειοψηφία των καλύτερων πανεπιστημίων έχει η Ασία, με 132 πανεπιστήμια. Ακολουθούν οι ΗΠΑ και ο Καναδας που έχουν συνολικά 127 πανεπιστήμια στην κατάταξη.

 

Αν και ορισμένα ασιατικά πανεπιστήμια έλαβαν επίσης καλή θέση στην κατάταξη της Επιστήμης Υπολογιστών, οι καλύτερες θέσεις των δύο κατατάξεων φαίνεται να κυριαρχούνται από πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, στην κορυφή των δύο κατατάξεων βρίσκεται το πανεπιστήμιο του Stanford, ενώ το California Institute of Technology είναι δεύτερο στη Μηχανική και Τεχνολογία, και το Massachusetts Institute of Technology (MIT) είναι το νούμενο δύο στην Επιστήμη Υπολογιστών.

 

Μηχανική και Τεχνολογία

 

 1. Stanford University, USA
 2. California Institute of Technology, USA
 3. University of Oxford, UK
 4. Massachusetts Institute of Technology, USA
 5. University of Cambridge, UK
 6. Princeton University, USA
 7. Peking University, China
 8. National University of Singapore, Singapore
 9. ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Switzerland
 10. Imperial College London, UK

 

Δείτε εδώ την πλήρη λίστα με τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου σε Μηχανική και Τεχνολογία.

 

 

Επιστήμη Υπολογιστών

 

 1. Stanford University, USA
 2. Massachusetts Institute of Technology, USA
 3. University of Oxford, UK
 4. ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Switzerland
 5. University of Cambridge, UK
 6. California Institute of Technology, USA
 7. Carnegie Mellon University, USA
 8. Georgia Institute of Technology, USA
 9. Imperial College London, UK
 10. École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland

 

Δείτε εδώ την πλήρη λίστα με τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου σε Επιστήμη Υπολογιστών.

 

Ποια είναι η κατάταξη των Ελληνικών & Κυπριακών Πανεπιστημίων:

 

Μηχανική και Τεχνολογία

 

201-250 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

201-250 Πανεπιστήμιο Κύπρου

301-400 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

301-400 Πανεπιστήμιο Κρήτης

401-500 Πανεπιστήμιο Πατρών

 

Επιστήμη Υπολογιστών

 

251-300 Πανεπιστήμιο Κρήτης

251-300 Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Πηγή : www.eduguide.gr