Ευκαιρία καριέρας στην εταιρεία Διερευνητική Μάθηση

26|10|17

Web Developer

 

Η Διερευνητική Μάθηση ζητά:

 

Web Developer

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα:

 

  • Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ πληροφορικής.

 

  • Άριστη γνώση Αγγλικών.

 

 

  • Άριστη γνώση προγραμματισμού σε PHP, CSS και Javascript καθώς και βάσεων δεδομένων SQL/MySQL.

 

  • Εμπειρία με WordPress – Woocommerce.

 

 

  • Τριετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

 

  • Αναπτυγμένη επικοινωνιακή και αναλυτική ικανότητα.

 

 

  • Ικανότητα διερεύνησης και επίλυσης προβλημάτων.

 

  • Ανάληψη πρωτοβουλιών και δημιουργικότητα.

 

 

  • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.

 

  • Επιθυμητή η δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα ΟΑΕΔ.

 

 

Για να κάνετε αίτηση παρακαλώ πατήστε εδώ