Τα 5 βήματα για να ανοίξετε την επιχείρησή σας

15|11|17

Μπορεί χιλιάδες επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματικές να έχουν προχωρήσει στη διακοπή των εργασιών τους υπό το βάρος των ασφαλιστικών εισφορών και της υπέρμετρης φορολόγησης, αλλά πολλοί αποφασίζουν να προχωρήσουν σε έναρξη εργασιών ξεκινώντας τη δική τους δουλειά.

Συνήθως οι φορολογούμενοι αναθέτουν τη εργασία αυτή στους λογιστές που γνωρίζουν καλά τη διαδικασία και τη γραφειοκρατία του Δημοσίου. Ομως δεν είναι λίγοι αυτοί που αποφασίζουν να «τρέξουν» μόνοι τους τη διαδικασία για την ολοκλήρωσή της οποίας θα χρειαστούν περίπου 3-5 ημέρες.

Τα βήματα

Για αυτό οπλιστείτε με υπομονή και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

  1. Επιλέξτε την επαγγελματική δραστηριότητα και τον αντίστοιχο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας το γνωστό ΚΑΔ. Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε μία κύρια δραστηριότητα και να επιλέξετε και άλλες δευτερεύουσες.

  1. Ορίστε την έδρα της επιχείρησης. Αν η έδρα της επιχείρησής σας είναι σε χώρο που έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία, χρειάζεστε αντίγραφα του εντύπου Ε9. Στην περίπτωση που ο χώρος παραχωρείται δωρεάν από γονείς που έχουν την κυριότητα ή την επικαρπία του, χρειάζεστε: 1)  υπεύθυνη δήλωση του γονέα (ή των γονέων) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία, 2) Ε9 και Ε1 του ιδιοκτήτη (ή των ιδιοκτητών) και 3) ηλεκτρονική δήλωση δωρεάν παραχώρησης μέσω TAXIS.

  1. Προεγγραφή σε ΕΦΚΑ (πρ.ΟΑΕΕ) και Επιμελητήριο. Η εφορία θα σας ζητήσει βεβαίωση προεγγραφής από τον ΕΦΚΑ και το Επιμελητήριο

  1. Έναρξη στην εφορία. Επισκέπτεστε τη ΔΟΥ στην οποία υπάγεται η νέα επιχείρηση, έχοντας τα δικαιολογητικά που συλλέξατε από τις προηγούμενες υπηρεσίες. Στη Δ.Ο.Υ. συμπληρώνετε το έντυπο Μ2 στο οποίο ζητείται να περιλάβετε τον ΚΑΔ του επαγγέλματος που έχετε επιλέξει. Λαμβάνετε τη βεβαίωση έναρξης από την εφορία.

  1. Οριστική εγγραφή σε ΕΦΚΑ και Επιμελητήριο. Επισκέπτεστε ξανά τον ΕΦΚΑ και δίνετε φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης από την εφορία και λαμβάνετε βεβαίωση εγγραφής.

Επίσης θα πρέπει να προμηθευτείτε σφραγίδα με τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, δραστηριότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΔΟΥ και ΑΦΜ), βιβλίο εσόδων – εξόδων και μπλοκ αποδείξεων.

Αν η δραστηριότητά σας απαιτεί ταμειακή μηχανή, θα πρέπει να δηλώσετε στο ΤAXIS τη λειτουργία της. Επισκέπτεστε και το Επιμελητήριο για να υποβάλετε φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης από την εφορία. Θα χρειαστεί να καταβάλετε ένα χρηματικό ποσό για τη συνδρομή σας αναλόγως με το Επιμελητήριο στο οποίο ανήκετε.

Πηγή:www.eisodima.gr