Τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών

17|11|17

Ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που λειτουργούν στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι προσβάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://masters.minedu.gov.gr/ και παρέχει στους ενδιαφερόμενους ολοκληρωμένη πληροφόρηση για κάθε ΠΜΣ (Ίδρυμα διοργάνωσης, πόλη διεξαγωγής του προγράμματος, κατευθύνσεις, τέλη φοίτησης, προθεσμία υποβολής αιτήσεων κ.λπ.).

Πηγή: www.netweek.gr