Ευκαιρία Καριέρας Web Developer, στο ΧΡΥΣΟ ΟΔΗΓΟ

15|12|17

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

 • Πτυχίο Πληροφορικής (ή συναφή κλάδου) από ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε σχετικό αντικείμενο
 • Σημαντική εμπειρία σε δημοφιλή CMSs: WordPress, Joomla, Drupal, κλπ.
 • Εμπειρία σε δημοφιλείς πλατφόρμες E-commerce πχ. Magento, Prestashop, OpenCart, Woo Commerce platform / plugins (woocommerce, prestashop, magento, opencart κλπ.)
 • Web – Marketing – SEO: Google Analytics, webmaster tools, Ad sense
 • Πολύ καλές γνώσεις σε τεχνολογίες  HTML (up to 5)/CSS (up to 3), JavaScript/JQuery, Photoshop
 • Apache/ PHP or similar development platform
 • SQL/MySQLmySQL
 • Γνώσεις πρωτοκόλλου FTP
 • Εμπειρία στην ανάλυση, τον σχεδιασμό πρωτοτύπου, την υλοποίηση και εγκατάσταση σύμφωνα με standardized διαδικασίες.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπλήρωση Στρατιωτικών Υποχρεώσεων (για τους άνδρες υποψήφιους)


ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 • Web app development
 •  Responsive Design
 • Twitter Bootstrap or similar frameworks
 • εμπειρία σε πακέτα σχεδίασης ιστοσελίδων κλπ, όπως:
 • AdobeMacromedia Dreamweaver, Adobe Acrobat, Photoshop,, Flash, κλπ
 • Eμπειρία σε αναλυτικό debugging με τη χρήση in-browser tools κλπ
 • Facebook applications

 

Κάνε αίτηση εδώ