Οι τάσεις και ευκαιρίες στην καινοτομία το 2018

23|12|17

Η τεχνολογία εξελίσσεται με απίστευτο ρυθμό. Ζούμε στην εποχή όπου τα αυτόνομα αυτοκίνητα, η προσωποποιημένη ιατρική και οι κβαντικοί υπολογιστές γίνονται πραγματικότητα. Τεχνητή νοημοσύνη, κρυπτονομίσματα, έξυπνη αυτοματοποίηση, τεχνολογίες όπως deep learning και ιδέες όπως το Universal Basic Income πρόκειται να μετασχηματίσουν τον κόσμο μας.

 

Τα επόμενα χρόνια θα φέρουν εντυπωσιακή τεχνολογική πρόοδο με σπουδαίες επιπτώσεις στον τρόπο ζωής, την καθημερινότητα, τις αγορές και την κοινωνία. Στον συνδεδεμένο μας κόσμο – με τις χωρίς προηγούμενο δυνατότητες ανταλλαγής πληροφορίας, γνώσης και ιδεών – η καινοτομία συμβαίνει ‘απλά’, συνεχώς και σε μεγάλη κλίμακα.

 

Τα ακόλουθα συνοψίζουν τις βασικές τάσεις και ευκαιρίες για καινοτομία στο ευρύτερο φάσμα της πληροφορικής.

 

Artificial Intelligence

 

Αναφορές στην ‘τεχνητή νοημοσύνη’ συνοδεύονται πολύ συχνά από υπερβολές και αβάσιμα σενάρια. Ωστόσο, η συνολική πρόοδος σε αυτό το τεχνολογικό πεδίο αντισταθμίζει – ή/και δικαιολογεί – τις επιμέρους υπερβολές. Αρκεί να αναφερθούμε στις πρόσφατες εξελίξεις σε τομείς όπως το Deep Learning, Computer Vision και Natural Language Processing. Η τεχνολογία Computer Vision – η δυνατότητα των υπολογιστών να αναγνωρίζουν οντότητες και καταστάσεις μέσα σε φωτογραφίες ή βίντεο – αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, με εντυπωσιακές εφαρμογές σε αυτόνομα οχήματα, πλοήγηση, ρομποτική και ιατρικές διαγνώσεις. Η δυνατότητα ‘κατανόησης’ φυσικής γλώσσας έχει αναπτυχθεί επίσης ραγδαία: Η Microsoft αναφέρει ότι οι NLP τεχνολογίες της έχουν σφάλμα λέξεων -word error rate- 5.9% που είναι ανάλογο με αυτό ενός ανθρώπου.

 

Οι ψηφιακοί βοηθοί – digital assistants – γίνονται συνεχώς ‘εξυπνότεροι’ και σύντομα θα ενεργούν και αυτόνομα – εκτός από το να ανταποκρίνονται σε ερωτήσεις του χρήστη, θα μπορούν να πάρουν ‘πρωτοβουλία’ – εκμεταλλευόμενοι τα σήματα του περιβάλλοντος, και την βαθιά γνώση του χρήστη και των προτιμήσεών του. Έτσι, σύντομα θα μπορούν να προτείνουν ενέργειες και περιεχόμενο, αυτόνομα, χωρίς απαραίτητα να προηγηθεί ερώτημα του χρήστη. Στο κοντινό μέλλον, οι ψηφιακοί βοηθοί θα έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν και να χρησιμοποιήσουν το χιούμορ σαν ένα επιπλέον στοιχείο επικοινωνίας. Θα μπορούν να κατανοήσουν το στυλ επικοινωνίας του χρήστη, τον τύπο χιούμορ στον οποίο ανταποκρίνεται και, ανάλογα με την περίσταση και την συναισθηματική κατάσταση του χρήστη, θα επιλέγουν την καλύτερη στρατηγική και στυλ επικοινωνίας – πάντα στα πλαίσια ενός feedback loop για την συνεχή ανάλυση και βελτίωση της επικοινωνίας.

 

Στα επόμενα χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα αντιμετωπίζει επιτυχώς μία σειρά από μεγάλα προβλήματα, όπως την ποιότητα και την αξιοπιστία του περιεχομένου – για παράδειγμα τα λεγόμενα ‘Fake news’ – την ασφάλεια της πρόσβασης και του περιεχομένου και την ακριβέστερη διάγνωση ασθενειών.

 

Natural User Interfaces

 

Η αλληλεπίδραση του χρήστη με την ‘μηχανή’ αλλάζει μορφή και γίνεται περισσότερο φυσική, χωρίς ειδικά user interfaces ή εξαρτήματα. Η επικοινωνία ‘ανθρώπου και μηχανής’ θα βασίζεται κυρίως σε φωνητική αλληλεπίδραση με ταυτόχρονη εκμετάλλευση άλλων σημάτων από τον χρήστη – για παράδειγμα gestures, gaze analytics. Η επικοινωνία θα εξελιχθεί, από ‘ερωτήματα και απαντήσεις’ σε ‘φυσικούς διαλόγους’, που σε πολλές περιπτώσεις θα οδηγούνται από την ‘μηχανή’. Φανταστείτε για παράδειγμα, σε ένα ‘έξυπνο σπίτι’ τον χρήστη να ρωτάει τον ψηφιακό βοηθό ‘χρειάζομαι περισσότερες πληροφορίες για αυτό’ όπου ‘αυτό’ προσδιορίζεται από το σύστημα με βάση το τι ακριβώς κοιτάζει ή/και δείχνει ο χρήστης την στιγμή της ερώτησης. Με αυτό τον τρόπο, ο ψηφιακός βοηθός συνδυάζει την φωνή, την τοποθέτηση του χρήστη στο χώρο και gaze analytics ώστε να προσδιορίζει το αντικείμενο αναφοράς, το οποίο στην συνέχεια αναλύεται, εντοπίζεται η κλάση του, και ανακτώνται οι σχετικές πληροφορίες που τελικά παρέχονται στο χρήστη μέσω φωνής ή/και σχετικού περιεχομένου. Ταυτόχρονα, οι λεγόμενες απτικές τεχνολογίες – haptic – προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες καινοτομίας: Πρόκειται για τεχνολογίες που αναπαράγουν την αίσθηση της αφής μέσω μηχανισμών force feedback, vibrations, ή άλλων κινήσεων.

 

Virtual Reality

 

Η εικονική πραγματικότητα σημειώνει επίσης εντυπωσιακή πρόοδο – με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εξελίξεις τόσο σε hardware όσο και σε εφαρμογές και σενάρια χρήσης. Η δημιουργία εξειδικευμένου περιεχομένου για εικονική πραγματικότητα θα γνωρίσει μεγάλη άνθιση τα επόμενα χρόνια – ήδη δεκάδες startups εξειδικεύονται ακριβώς σε αυτό με εφαρμογές στο ηλεκτρονικό εμπόριο, gaming, social apps, εκπαίδευση, υγεία.

 

Augmented Reality

 

Η ‘επαυξημένη πραγματικότητα’ προκύπτει όταν συνδυαστούν επιτυχώς οι δύο κόσμοι: Ο φυσικός και ο ψηφιακός. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα Microsoft HoloLens και τα Google Glass. Η περιοχή αυτή θα σημειώσει εντυπωσιακή αύξηση – αποτελεί ίσως την νέα ‘πλατφόρμα’ αλληλεπίδρασης του χρήστη με δεδομένα και πληροφορίες, που πλέον παρουσιάζονται ‘φυσικά’ στον πραγματικό ή εικονικό κόσμο: Οι εφαρμογές είναι απεριόριστες – από ‘ανακάλυψη περιεχομένου’, ανάλυση δεδομένων, ‘ρεαλιστική’ επεξεργασία αντικειμένων στον φυσικό χώρο, εξερεύνηση φυσικών ή εικονικών κόσμων, αναγνώριση αντικειμένων με προβολή δεδομένων από την προοπτική του χρήστη, βιομηχανικά και άλλα σενάρια.

 

Analytics and Visualization

 

Την εποχή των IoT, Big Data, Cloud computing, η παραγωγή, αποθήκευση και κατά συνέπεια η διαθεσιμότητα δεδομένων έχει εκτοξευτεί. Η διαχείριση και αξιοποίηση του αυξανόμενου όγκου δεδομένων – με επίσης αυξανόμενη πολυπλοκότητα – γίνεται συνεχώς δυσκολότερη. Η νέα αυτή πραγματικότητα απαιτεί καινοτόμους τρόπους επεξεργασίας και παρουσίασης δεδομένων και insights. Για παράδειγμα, εφαρμογές εικονικής ή επαυξημένης πραγματικότητας που παρέχουν νέους τρόπους αλληλεπιδραστικής ανάλυσης δεδομένων, σε συνδυασμό με φωνητικές εντολές και αυτόματη προσαρμογή στην προοπτική του χρήστη.

 

Blockchain

 

Η τεχνολογία Blockchain αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες εξελίξεις της εποχής μας. Τα βασικά χαρακτηριστικά του Blockchain – distributed, decentralized, immutable – καθιστούν την τεχνολογία αυτή ιδανική για μεγάλο εύρος εφαρμογών και σεναρίων αποθήκευσης δεδομένων, συναλλαγών και δραστηριότητας. Πλήθος Startups αναπτύσσουν καινοτόμες εφαρμογές που, εκμεταλλευόμενες τα χαρακτηριστικά του blockchain, θα προσφέρουν σπουδαίες λύσεις σε μεγάλα προβλήματα – σε επίπεδο κοινωνίας, διακυβέρνησης και οικονομίας.

 

Robotics

 

Τα Robots είναι ήδη εδώ, στην μία ή στην άλλη μορφή. Ανεξάρτητα από τον τύπο του ρομπότ – humanoids, nanorobots, military, industrial κλπ. – η πρόοδος που καταγράφεται είναι εντυπωσιακή. Η πρόοδος αυτή πυροδοτείται από τις εξελίξεις τόσο στο επίπεδο υλικού και λειτουργικών συστημάτων, όσο και σε αυτό της τεχνητής νοημοσύνης – η οποία παρέχει στα Robots γνωστικές ικανότητες, που τους επιτρέπουν να λάβουν βέλτιστες αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο. Στο άμεσο μέλλον, τα ρομπότ θα αποκτήσουν προηγμένες δυνατότητες όπως proactive behaviours, κατανόηση και προσαρμογή στις καταστάσεις, εφαρμογή στοιχείων ‘προσωπικότητας‘ και διαφοροποιημένων στυλ επικοινωνίας ανάλογα με την κατάσταση.

 

By Γιώργος Κρασαδάκης

 

Πηγή: http://www.epixeiro.gr