25|11|16

Η PEOPLECERT διενεργεί τις εξετάσεις IELTS στην Ελλάδα!
Η PEOPLECERT, κορυφαίος παγκόσμιος οργανισμός στις επαγγελματικές πιστοποιήσεις με 500 διαφορετικές εξετάσεις σε περισσότερες από 160 χώρες, εισέρχεται δυναμικά στο...