Θέση εργασίας στα γραφεία του WWF Ελλάς

23|06|17

Διοικητικός Συνεργάτης προγράμματος Έβρου

 

Ο συνεργάτης θα είναι υπεύθυνος για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του γραφείου του WWF Ελλάς στη Δαδιά και των δράσεων του εν λόγω προγράμματος. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοικοι του Έβρου και παρέχεται σύμβαση εργασίας 1 χρόνου για κάλυψη θέσης συναδέλφου σε άδεια
εγκυμοσύνης.

 

Βασικά Καθήκοντα

 

 • Παρέχει διοικητική στήριξη στο πρόγραμμα στην περιοχή διεξαγωγής του.
 • Βοηθάει τον υπεύθυνο προγράμματος στην παραγωγή των τεχνικών και οικονομικών αναφορών
 • Βοηθάει στην υποστήριξη των δράσεων του WWF Ελλάς στον Έβρο
 • Αναλαμβάνει τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που προβλέπονται από το σχέδιο εργασιών του προγράμματος.
 • Διατηρεί φάκελο πάγιου εξοπλισμού του προγράμματος
 • Συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο του Προγράμματος για την λογιστική διαχείριση του προγράμματος και την τήρηση ταμείου
 • Συμμετέχει στην συλλογή οικολογικών και κοινωνικοοικονομικών στοιχείων
 • Υποστήριξη της λειτουργίας του προγράμματος εθελοντών EVS (European Voluntary Service)
 • Αναφέρεται στον Υπεύθυνο Προγράμματος

 

Απαραίτητα προσόντα

 

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, εναλλακτικά ΙΕΚ/Ιδιωτικά Πανεπιστήμια),
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Υ/Η
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας-ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης επιβατικών αυτοκινήτων
 • Δεξιότητες συνεργασίας με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου για την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου και την τήρηση των επιμέρους τεθέντων στόχων και αρχών λειτουργίας του προγράμματος

 

Επιθυμητά προσόντα

 

 • Γνώσεις/εμπειρία στη συνεργασία ή διοίκηση
 • Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων ή προϋπηρεσία σε διοικητική υποστήριξη σε ΜΚΟ
 • Εθελοντική εμπειρία σε περιβαλλοντικές οργανώσεις

 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι-ες να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους έως την 7 Ιουλίου 2017 στo o.tsirogianni@wwf.gr με θέμα: «Διοικητικός Συνεργάτης προγράμματος Έβρου».

 

Στις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και μόνο οι επιλεγμένοι για συνέντευξη υποψήφιοι θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της διαδικασίας.