Σε ποιους κλάδους γίνονται προσλήψεις στην Ελλάδα

12|12|17

Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο +13%, αποδυναμωμένες κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά βελτιωμένες κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους:

 

  • Οι Έλληνες εργοδότες καταγράφουν μέτριες προθέσεις προσλήψεων για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος – Μάρτιος 2018. Με το 16% των εργοδοτών να προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων, το 9% αναμένει μείωση και το 72% δεν αναμένει κάποια αλλαγή.
  • Οι ισχυρότερες αγορές εργασίας αναμένονται σε τρεις τομείς, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +21% στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών, +17% στον τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου και Ύδρευσης και +13% για τον τομέα της Γεωργίας.
  • Οι πιο αποδυναμωμένες Προοπτικές,της τάξης του +2%, καταγράφονται από τους εργοδότες του τομέα του Τουρισμού.
  • Οι εργοδότες στη Βόρεια Ελλάδααναμένουν την ισχυρότερη αγορά εργασίας των τελευταίων εννέα και πλέον ετών, καταγράφοντας αισιόδοξες Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης, της τάξης του +15%, ενώ οι Προοπτικές στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής ανέρχονται σε +10%.
  • Οι ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων αναμένονται από τους εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +31%.

 

Οι Έλληνες εργοδότες καταγράφουν μέτριες προθέσεις προσλήψεων για το πρώτο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με την Έρευνα για τις Προθέσεις Προσλήψεων της ManpowerGroup, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τη ManpowerGroup Ελλάδας. Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +13%. Τα σχέδια προσλήψεων εμφανίζονται αποδυναμωμένα κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά σημειώνουν βελτίωση της τάξης των 5 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

 

ManpowerGroup – Εξέλιξη του Δείκτη Προοπτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα

 

“Η νέα οικονομική χρονιά ξεκινάει με θετικό πρόσχημα για την αύξηση της απασχολησιμότητας στην εγχώρια αγορά συνεχίζοντας να δίνει το προβάδισμα στη Βόρεια Ελλάδα. Μέσα σε αυτό το αισιόδοξο για την εργασία στον τόπο μας πλαίσιο, η διασφάλιση της αειφορίας της εργασίας αποτελεί την κεντρική πρόκληση για τις επιχειρήσεις και αποκωδικοποιείται σε δύο βασικές προτεραιότητες, το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειών που θα ενισχύσουν τις ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων των ανθρώπων και την εποικοδομητική για ανθρώπους και εταιρίες ενσωμάτωση της εργασίας Νέας Γενιάς” σημειώνει η Φανή Κλειδά, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ManpowerGroup.

 

Αναλυτικά: Συγκρίσεις ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας

 

Οι εργοδότες και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας αναμένουν αύξηση του αριθμού των ατόμων που απασχολούν κατά το Α’ Τρίμηνο του 2018. Οι ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +21%. Οι εργοδότες του τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης αναμένουν αισιόδοξο ρυθμό προσλήψεων, καταγράφοντας Προοπτικές της τάξης του +17%, ενώ Προοπτικές της τάξης του +13% καταγράφονται στον τομέα της Γεωργίας, τον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και τον τομέα του Δημοσίου και Κοινωνικών Υπηρεσιών. Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα του Τουρισμού καταγράφουν τις πιο επιφυλακτικές προθέσεις προσλήψεων, με Προοπτικές της τάξης του +2%.

 

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, τα σχέδια προσλήψεων αποδυναμώνονται σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με σημαντικότερη την αύξηση κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα των Κατασκευών. Οι εργοδότες του τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις αναφέρουν μείωση κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι Προοπτικές εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 6 και 4 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα της Γεωργίας και τον τομέα του Τουρισμού, αντίστοιχα. Ωστόσο, οι προοπτικές προσλήψεων βελτιώνονται σε δύο τομείς, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών, όπου οι εργοδότες αναφέρουν αύξηση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες.

 

Οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Σημαντική αύξηση, 25 ποσοστιαίων μονάδων, καταγράφεται από τους εργοδότες του τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών, ενώ οι Προοπτικές για τον τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα της Μεταποίησης καταγράφουν βελτίωση 9 ποσοστιαίων μονάδων, και οι Προοπτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα των Κατασκευών και στον τομέα του Δημοσίου και Κοινωνικών Υπηρεσιών. Στο μεταξύ, οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται σε τρεις τομείς, και ιδιαίτερα στον τομέα της Γεωργίας, με αύξηση 5 ποσοστιαίων μονάδων.

 

Συγκρίσεις ανά μέγεθος οργανισμού

 

Αυξήσεις του αριθμού των απασχολουμένων αναμένονται και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού κατά το Α’ Τρίμηνο του 2018. Οι εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων καταγράφουν τις ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων, με αισιόδοξες Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης, που ανέρχονται σε +31%. Παράλληλα, οι εργοδότες στις Μεσαίες επιχειρήσεις αναμένουν σταθερή αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, με Προοπτικές της τάξης του +16%, ενώ οι Προοπτικές που καταγράφουν οι εργοδότες στις Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις είναι της τάξης του +12% και +3%, αντίστοιχα.

 

Σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2017, οι εργοδότες στις Μεσαίες και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις αναφέρουν αποδυναμωμένες προθέσεις προσλήψεων, με μειώσεις της τάξης των 9 και 4 ποσοστιαίων μονάδων, αντίστοιχα. Ωστόσο, οι εργοδότες στις Μεγάλες επιχειρήσεις καταγράφουν βελτίωση κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, και οι Προοπτικές για τους εργοδότες των Μικρών επιχειρήσεων παραμένουν αμετάβλητες.

 

Σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι προοπτικές προσλήψεων βελτιώνονται και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού. Οι εργοδότες των Μικρών επιχειρήσεων καταγράφουν τη σημαντικότερη αύξηση, της τάξης των 7 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες για τους εργοδότες στις Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι Προοπτικές για τις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.

 

Διεθνείς Συγκρίσεις

 

Περισσότεροι από 59.000 εργοδότες σε 43 χώρες και επικράτειες συμμετείχαν στην έρευνα της ManpowerGroup για τη σφυγμομέτρηση της αναμενόμενης δραστηριότητας στην αγορά εργασίας* κατά το Α’ Τρίμηνο του 2018. Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν στην εξής ερώτηση: «Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μεταβολή στο συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στον οργανισμό σας, στην περιοχή ευθύνης σας, κατά τους τρεις επόμενους μήνες, μέχρι και το τέλος Μαρτίου 2018, σε σχέση με το τρέχον τρίμηνο;»

 

Σύμφωνα με την έρευνα, οι εργοδότες προβλέπουν μικρότερες ή μεγαλύτερες αυξήσεις του αριθμού απασχολουμένων σε 41 από τις 43 χώρες και επικράτειες κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο. Και για δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο από την αρχή της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2009, σε καμία από τις 43 χώρες και επικράτειες δεν καταγράφονται αρνητικές Προοπτικές. Επιπλέον, οι εργοδότες σε αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, καταγράφουν τα ισχυρότερα σχέδια προσλήψεων των τελευταίων πέντε ή και περισσότερων ετών. Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις ότι η αστάθεια που παρατηρήθηκε πρόσφατα σε ορισμένες χώρες – και ειδικότερα στη Βραζιλία, την Κίνα και την Ινδία – αρχίζει να φθίνει. Συνολικά, οι προβλέψεις βελτιώνονται ή παραμένουν σταθερές στις περισσότερες χώρες και επικράτειες.

 

Ενίσχυση του εργατικού δυναμικού προβλέπεται σε 23 από τις 25 χώρες της περιφέρειας Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική (ΕΜΕΑ) κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2018. Όσοι αναζητούν εργασία στη Ρουμανία και τη Σλοβενία ενδέχεται να ευνοηθούν από τα ισχυρότερα  σχέδια προσλήψεων πρώτου τριμήνου της περιφέρειας ΕΜΕΑ, ενώ οι πιο αδύναμες προβλέψεις καταγράφονται σε Αυστρία και Ιταλία, με τους εργοδότες και στις δύο χώρες να προβλέπουν αδράνεια στις προσλήψεις κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

 

Ο αριθμός απασχολούμενων αναμένεται να αυξηθεί και στις οκτώ χώρες και επικράτειες της Ασίας-Ωκεανίας, και οι Προοπτικές τείνουν γενικά να ενισχύονται. Οι εργοδότες στην Ταϊβάν καταγράφουν την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη της περιφέρειας αλλά και παγκοσμίως.  Οι πιο αδύναμες προβλέψεις της περιφέρειας καταγράφονται από τους εργοδότες στην Κίνα και τη Σιγκαπούρη.

 

Θετικές Προοπτικές αναφέρονται και στις 10 χώρες της Βόρειας, Νότιας και Κεντρικής Αμερικής που συμμετείχαν στην έρευνα. Οι εργοδότες στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κόστα Ρίκα καταγράφουν τα ισχυρότερα σχέδια προσλήψεων για το πρώτο τρίμηνο, ενώ οι εργοδότες της Βραζιλίας και του Παναμά τα πιο αδύναμα.

 

Πηγή: www.fortunegreece.com