Ευκαιρία Καριέρας Web Developer, στη Zakcret AE

13|12|17

Η Εταιρία ZAKCRET SPORTS με ηγετική θέση στον χώρο των αθλητικών ειδών με 14 Φυσικά καταστήματα & 3 eshops ενδιαφέρεται να στελεχώσει το τμήμα προγραμματισμού & Διεύθυνσης Μηχανογράφησης της εταιρείας με αντικείμενο:

 

 • Ανάπτυξη νέων ή βελτίωση υπαρχόντων WEB εφαρμογών και Web Services
 • Διαχείριση διαδικτυακών τόπων της εταιρείας
 • Διαχείριση Web Services (γέφυρες) της εταιρείας

  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΑΡΙΣΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:

 

 • Κατασκευή ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων
 • Γλωσσών σχετικών με Web (PHP, Javascript, MySql, CSS)
 • Εμπειρία σε μοντέλα MVC
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση στην Πληροφορική ή σχετικό αντικείμενο
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 

Επιπρόσθετα Προσόντα & Γνώσεις

 

 • Εμπορικές – Λογιστικές Πλατφόρμες ERP
 • Web Servers Management (WHM)
 • Web services protocol (XML, SOAP)
 • Εργαλεία σχεδιασμού Mobile Apps
 • Google Tools
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Διαχείριση χρόνου και εργασίας υπό πίεση
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους.

Please apply here