H «Αποστολή» στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά

24|01|18

Το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών, πραγματοποιείται από τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών “ΑΠΟΣΤΟΛΗ”, σε συνεργασία και χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities – IOCC και με την οικονομική στήριξη του Ιδρύματος Jaharis Family Foundation και άλλων ελληνοαμερικανικών ιδρυμάτων και ιδιωτών.

 

Κατά τους τρεις προηγούμενους επιτυχημένους κύκλους, τα προγράμματα στήριξης αγροτικών συνεταιρισμών που πραγματοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο σε φορείς που δραστηριοποιούνται στη Μακεδονία και Θράκη ενίσχυσαν το εισόδημα άνω των 1.000 οικογενειών που απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση προϊόντων αγροδιατροφής. Τα προγράμματα ενίσχυσης, χορήγησαν συνολικά στους ωφελούμενους φορείς, μηχανολογικό εξοπλισμό, μέσα παραγωγής και υπηρεσίες συνολικής αξίας άνω των € 500.000 ευρώ.

 

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των προγραμμάτων επιχειρηματικής ενίσχυσης της Αποστολής είναι, ότι αντίθετα με ότι συμβαίνει με τα κοινά προγράμματα ενίσχυσης, δεν απαιτείται η αγορά του εξοπλισμού ή των μηχανημάτων με ίδια κεφάλαια από τον συνεταιρισμό ή την επιχείρηση, αλλά ούτε και δίνονται απευθείας χρήματα στους φορείς για να προβούν στην αγορά του εξοπλισμού.

 

Η “Αποστολή”, ανάλογα με την κάλυψη των κριτηρίων και τα επιχειρηματικά σχέδια των υποψήφιων φορέων, προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους τεκμηριώνοντας τις ανάγκες τους και εφόσον επιλεχθούν, προκηρύσσει διαγωνισμούς ώστε να προμηθευτεί η ίδια αρχικά τον απαιτούμενο εξοπλισμό καλύπτοντας το κόστος αγοράς και κατόπιν τον χορηγεί στην έδρα του ωφελούμενου, ως δωρεά. Στη συνέχεια, οι συνεργάτες της ΜΚΟ “Αποστολή”, παρακολουθούν μέσω τακτικών ελέγχων την πορεία του φορέα καθώς και την ορθή αξιοποίηση και χρήση του δωρηθέντος εξοπλισμού.

 

Ο τέταρτος κύκλος ενίσχυσης (2018 – 2019), των μικρών επιχειρήσεων και αγροτικών συνεταιρισμών έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι διευρύνει την επιλεξιμότητα των ωφελούμενων ως προς τον τύπο της εταιρικής τους μορφής, καθώς επίσης και ότι εντάσσονται επιπλέον επιλέξιμες δραστηριότητες.

 

Παράλληλα στον φετινό κύκλο ενίσχυσης, παρέχεται επιπλέον δυνατότητα χορηγίας πέραν του μηχανολογικού εξοπλισμού, εξειδικευμένων υπηρεσιών και συμβουλευτικών μεθόδων επιχειρηματικής καθοδήγησης (mentoring & coaching).

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και έχουν μια από τις νομικές μορφές:

 

  • Πρωτογενής τομέας: Συνεταιρισμός, Κοιν.Σ.Επ.
  • Δευτερογενής τομέας: Συνεταιρισμός, Κοιν.Σ.Επ. Ατομική Επιχείρηση, Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε.

 

Οι οντότητες θα πρέπει να είναι υφιστάμενες, έχοντας κλείσει τουλάχιστον μια διαχειριστική χρήση και εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως € 1.500.000 ευρώ.

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, επιχειρήσεις με αμιγώς εμπορική δραστηριότητα καθώς και κάθε μορφής δημόσια ή δημοτική επιχείρηση, επιχειρήσεις του ευρύτερου δημοσίου τομέα και επιχειρήσεις τύπου franchising.

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης των φορέων πραγματοποιείται σε δύο φάσεις:

 

  • Κατά την πρώτη φάση της προαξιολόγησης, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους χωρίς συνημμένα δικαιολογητικά. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής ενημερώνονται, ώστε να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά έγγραφα, που τεκμηριώνουν τη δηλωθείσα κατάσταση στην αίτηση συμμετοχής τους.
  • Η δεύτερη φάση αξιολόγησης περιλαμβάνει έλεγχο των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών.

 

Στην τελική επιλογή ωφελούμενων, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός αιτήσεων και δίνεται προτεραιότητα σε υποψήφιους που δεν έχουν ενισχυθεί στο παρελθόν από το ίδιο πρόγραμμα ενώ μπορεί να πραγματοποιηθεί και επιτόπιες έλεγχος στην έδρα των υποψήφιων φορέων.

 

Το πρόγραμμα, θα στηρίξει τις βελτιωτικές δράσεις των φορέων που αφορούν τις κύριες δραστηριότητες και διαδικασίες παραγωγής, τυποποίησης και προώθησης προϊόντων τους. Το πρόγραμμα επιχορηγεί σε ποσοστό 100%, τη δωρεά εξοπλισμού ή υπηρεσιών, με ανώτερο όριο χρηματοδότησης ανά ωφελούμενο έως του ποσού των €10.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Δεν είναι επιλέξιμη η προμήθεια μη παραγωγικού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής, και η κάλυψη κόστους τεχνικών έργων και μισθοδοσίας.

 

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την επιλογή προμηθευτών και την αγορά εξοπλισμού και υπηρεσιών, θα διενεργηθούν από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ & IOCC ενώ στην περίπτωση εξοπλισμού αφορούν στην προμήθεια αποκλειστικά και μόνο καινούργιου εξοπλισμού εργοστασιακής προέλευσης με τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις.

 

Ανταποδοτικά, οι ωφελούμενοι που θα ενισχυθούν από το πρόγραμμα θα δωρίσουν ως ανταποδοτικό τέλος, μετά την παραλαβή του εξοπλισμού, προϊόντα τους με λιανική αξία ίση με το 10% της αξίας του εξοπλισμού που θα λάβουν από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, σε τοπικά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας.

 

Την Αίτηση Συμμετοχής μπορείτε να την κατεβάσετε ΕΔΩ.

 

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου 2018

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα mkoapostoli.com στην ενότητα «Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί» με τον τίτλο «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2018-2019».

 

Πηγή: www.epixeiro.gr