Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Eκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

21|03|18

To Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Eκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς:

 

 • καταργεί χωροχρονικά όρια και παρέχει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλους, ανεξαρτήτως περιοχής κατοικίας και καθημερινών υποχρεώσεων, αφού δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να το παρακολουθούν από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή έχουν ελεύθερο χρόνο, αρκεί να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο

 

 • παρέχει πρόσβαση σε πλούσιο, διαδραστικό, πολυμεσικό υλικό, ενώ το περιβάλλον εργασίας στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης είναι πολύ φιλικό και εύχρηστο, ώστε να διευκολύνει τη μελέτη.

 

 • λειτουργεί από το 2008 προσφέροντας εξειδικευμένα σεμινάρια με τρεις περιόδους έναρξης ετησίως-Οκτώβριο, Μάρτιο και Μάιο

 

 • έχει εκπαιδεύσει 6.500 συμμετέχοντες και έχει επιλεγεί από 200 εταιρίες και φορείς για την εκπαίδευση εργαζομένων τους

 

 • ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προσδοκίες των εκπαιδευομένων όπως καταδεικνύουν οι υψηλοί δείκτες ικανοποίησης που προκύπτουν από τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του Προγράμματος από τους αποφοίτους

 

 • παρέχει άμεση και αποτελεσματική εκπαιδευτική υποστήριξη, κοινοποιώντας στους συμμετέχοντες από την έναρξη του Προγράμματος τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των υπεύθυνων διδασκόντων, ώστε να επικοινωνούν μαζί τους για την επίλυση των αποριών τους.  Οι διδάσκοντες του Προγράμματος είναι:
  -μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή άλλων συνεργαζόμενων Τμημάτων/Ιδρυμάτων
  -καταξιωμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες με πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο
  Οι διδάσκοντες διασφαλίζουν με την πλούσια διδακτική, ερευνητική και συμβουλευτική τους εμπειρία την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς και ενημερώνουν τους εκπαιδευόμενους για όλες τις νεότερες εξελίξεις και καινοτόμες μεθόδους που εφαρμόζονται στο χώρο.

 

 • έχει πιστοποιηθεί για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει

 

 • παρέχει ευελιξία ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης του σεμιναρίου, δεδομένου ότι η πρόσβαση των συμμετεχόντων στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και στο εκπαιδευτικό υλικό δεν διακόπτεται ποτέ

 

 • παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς σπουδαστή σε επόμενη περίοδο του ίδιου μαθήματος και συμμετοχή σε επόμενη εξέταση χωρίς οικονομική επιβάρυνση

 

 • μετά την επιτυχή ολοκλήρωση χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 

 • προσφέρει πάνω από 100 σεμινάρια καλύπτοντας μεγάλο εύρος επίκαιρων και σύγχρονων εκπαιδευτικών αντικειμένων όπως
  -Χρηματοοικονομικό Σύστημα και Επενδυτικές Αποφάσεις
  -Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics Management
  -Ανάπτυξη και Χρηματοδότηση ΜΜΕ
  -Συστήματα Διαχείρισης – Συνεργασία με την TUV ACADEMY
  -Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ελεγκτική
  -Διοίκηση & Χρηματοδότηση Μεγάλων Έργων (Project Management)
  -Χρηματοοικονομική και Οικονομικά των Υπηρεσιών Υγείας – Συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
  -Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική και Επενδύσεις στο Τομέα της Πράσινης Ενέργειας και Εξοικονόμησης της Ενέργειας
  -Σεμινάρια Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής
  -Διεθνής Ναυτιλία και Χρηματοοικονομική
  -Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού/Βελτίωση Δεξιοτήτων
  -Διαχείριση Πελατών/Πωλήσεων
  -Διοίκηση Επιχειρήσεων/Οργανισμών
  -Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση SAP
  -Προετοιμασία Υποψηφίων Φοιτητών Οικονομικής Κατεύθυνσης

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα επιμέρους σεμινάρια του Προγράμματος θα βρείτε εδώ