“Θετικό αποτύπωμα από τις μικροπιστώσεις και τις υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης των Κέντρων microSTARS για τη διετία 2016 – 2017”

8|05|18

Θετικό το «αποτύπωμα» των Κέντρων Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS, που αποτελούν μία πρωτοβουλία του Κέντρου Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης – Κ.Ε.Π.Α.

 

Το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης – Κ.Ε.Π.Α. είναι σημείο αναφοράς στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας μας και ένας από τους πιο καταξιωμένους φορείς διαχείρισης Ευρωπαϊκών Έργων και Προγραμμάτων.  Το ΚΕΠΑ δημιουργήθηκε το 1991 από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, και λειτουργεί μέχρι σήμερα ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης κοινοτικών προγραμμάτων, μέσω της συνδεδεμένης με το ΚΕΠΑ εταιρίας, ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

 

Στo πλαίσιo της προσπάθειάς του να ενισχύσει περαιτέρω τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τις υπηρεσίες του, το ΚΕΠΑ έχει συμμετάσχει σε διάφορα διασυνοριακά προγράμματα και έχει αναπτύξει δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας, κυρίως για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Μεταξύ άλλων, το ΚΕΠΑ υλοποίησε το έργο microSTARS (www.microstars.gr), το οποίο αφορά σε δύο ειδών παροχές:  Μικροπιστώσεις και Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και συνεχίζει ακόμη και σήμερα να δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο πεδίο, καθώς η ζήτηση είναι διαρκώς αυξανόμενη.

 

Δύο χρόνια μετά την δημιουργία αυτών των δομών στήριξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τα αποτελέσματα της δράσης έχουν ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο τόσο σε κοινωνικό επίπεδο, όσο και στο επιχειρηματικό «γίγνεσθαι» της Βόρειας Ελλάδας, κυρίως σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς, όπου βρίσκονται οι συγκεκριμένες δομές.

 

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 65% των ανθρώπων που εμπιστεύθηκαν τις υπηρεσίες μικρο-χρηματοδότησης των Κέντρων microSTARS, διατηρούν ατομικές επιχειρήσεις.

 

Το 50% των επιχειρήσεων που χρηματοδοτήθηκαν, προσέλαβαν τουλάχιστον ένα άτομο – εκ των οποίων, το 80% ήταν μακροχρόνια άνεργοι.

 

Εντυπωσιακό δε, ότι το 65% των επιχειρηματιών που συνεργάστηκαν μαζί μας, εφαρμόζουν «πράσινες» πολιτικές, στο πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης τους.

 

Στην πλειοψηφία τους (70%) οι μικρο-δανειολήπτες, αξιοποίησαν το ποσό που έλαβαν για αγορά εξοπλισμού και μηχανημάτων, ενώ ο μέσος όρος ενός μικρο-δανείου ανέρχεται σε 19.000 Ευρώ.

 

Ως προς τις Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, χαρακτηριστική η γυναικεία «υπεροχή» – της τάξεως 60% – όσων έλαβαν εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη, ενώ το 55% που συμμετείχαν σε ατομικές συνεδρίες, αφορούσε νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις.

 

Ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση σημείωσαν τα microSTARS Workshops, τα οποία σημείωσαν περισσότερες από 420 συμμετοχές τα δύο αυτά έτη, με τη μεγαλύτερη απήχηση σε θέματα εξωστρέφειας και ανάπτυξης εξαγωγών καθώς και σε ζητήματα αξιοποίησης του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προς όφελος μίας επιχείρησης.

 

microSTARS Annual Report:

https://www.microstars.gr/%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-microstars-annual-report-2017/

 

Καθώς όλες οι τάσεις οδηγούν στον ψηφιακό κόσμο του διαδικτύου (ΙοΤ),ξεκινήσαμε να κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, έχοντας αναπτύξει μία ψηφιακή πλατφόρμα για την online υποβολή αίτησης ενός micro-δανείου.  Σκοπός μας είναι να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας αποτελεσματικά, άμεσα, εύκολα, και με διαφάνεια, παρέχοντας τα κατάλληλα επιχειρηματικά «εργαλεία» σε αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επιχειρηματίες για μία επιτυχημένη διαδρομή στο σύγχρονο επιχειρείν.

 

Βασικός στόχος του ψηφιακού αυτού «εργαλείου» είναι να επιταχύνει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μικροπίστωσης, βοηθώντας τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να επωφεληθούν από μία χρηματοδότηση.

 

Το όραμα των Κέντρων microSTARS είναι να καταστεί βιώσιμος πάροχος μικροδανείων-μικροπιστώσεων, εξασφαλίζοντας στους ωφελούμενους τις κατάλληλες οικονομικές και άλλες υπηρεσίες, προκειμένου να στηρίξει την αειφόρα ανάπτυξή τους, την οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωσή τους, την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων από αυτούς και τέλος να συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα.