Εφοδιαστική αλυσίδα: Κέρδος για τις επιχειρήσεις, κέρδος για το Περιβάλλον

18|06|18

Μπορεί μία εταιρεία να επενδύσει στην προστασία του περιβάλλοντος στοχεύοντας μακροπρόθεσμα με το σκεπτικό ότι η μείωση της ρύπανσης μεταφράζεται σε αύξηση του κέρδους; Οι μεγάλοι παίχτες στην εφοδιαστική αλυσίδα το έχουν κάνει ήδη πράξη.

 

Στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι εταιρείες logistics, οι οποίες υποστηρίζουν όλους τους τομείς του εμπορείου, αποτελούν το βασικό συνδετικό κρίκο στην κίνηση, ανάπτυξη και ουσιαστική λειτουργία όλων των βαθμίδων της οικονομίας στην πράξη. Για να κινηθεί και να λειτουργήσει η αγορά, από τον παραγωγό μέχρι και το ράφι του σούπερ μάρκετ στον τομέα του retail, το logistic είναι αυτό που θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρέχοντας κοινόχρηστες λύσεις.

 

Μεγάλες εταιρείες με πολύπλευρα δίκτυα ενεργοποιούνται αρκετά χρόνια τώρα, συνδέοντας τις αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο, ξεκινώντας από μία απλή παλέτα και φθάνοντας ως τη μεταφορά εκατομμυρίων τόνων κάθε είδους εμπορευμάτων σε κοντέινερ.

 

Κυκλική χρήση και κυκλική οικονομία (παράδειγμα με εταιρεία CHEP)

 

Οι μεγάλες εταιρείες του χώρου του logistics, έχουν δημιουργήσει μία ολοκληρωμένη φιλοσοφία με απώτερο σκοπό την διευκόλυνση και το όφελος όλων των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας, στηριζόμενες κυρίως στην λογική της ευρύτερης “κυκλικής” οικονομίας. Αυτό μεταφράζεται σε οικονομικές προτάσεις – λύσεις για όλους τους εμπλεκόμενους σε μία μεταφορά, μείωση συνολικού χρόνου, άρα και μείωση του κόστους, καθώς επίσης και μείωση του αριθμού των παλετών που χρειάζονται προς μεταφορά αγαθών. Πέραν όμως από τη μείωση χρόνου και κόστους, οι εταιρείες logistics έχουν δώσει ένα μεγαλύτερο, γενικότερο και κυρίως πιο σημαντικό κίνητρο. Την προστασία του περιβάλλοντος. Φαντάζει απλοϊκός ο συλλογισμός ότι λιγότερα χιλιόμετρα μεταφορών μεταφράζονται σε χαμηλότερα επίπεδα μόλυνσης, καθώς και μικρότερη χρήση παλετών μεταφράζεται σε μικρότερο αριθμό αποψίλωσης δέντρων.

 

Μία από τις εταιρείες αυτές, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πόσο μεγάλη σημασία δίνουν οι παγκόσμιοι παίκτες του χώρου, στην πρόληψη και προστασία του περιβάλλοντος, δείχνοντας ουσιαστικά ότι το κέρδος είναι μακροπρόθεσμα συνυφασμένο με την αειφορία.

 

Η CHEP χρησιμοποιεί και αυτή το «pallet polling», δηλαδή οι πελάτες της χρησιμοποιούν ξανά και ξανά τις πλατφόρμες της για τη μεταφορά αγαθών σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. O εξοπλισμός αυτός είτε επιστρέφεται, είτε μεταφέρεται σε άλλον πελάτη για εκ νέου χρήση. Η συγκεκριμένη εταιρεία το ονομάζει «Share and Reuse».

 

Δουλεύοντας για έναν καλύτερο πλανήτη

 

Πολλές μελέτες δείχνουν ότι το κλίμα του πλανήτη αλλάζει. Τα Ηνωμένα Έθνη παροτρύνουν τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν μηχανισμούς για τη δραστική μείωση των εκπομπών CO2 τα επόμενα χρόνια. Οι κυβερνήσεις αναλύουν τον βιομηχανικό τομέα ο οποίος τελικά ευθύνεται άμεσα για τις εκπομπές αυτές. Τώρα περισσότερο από ποτέ, η αλυσίδα εφοδιασμού πρέπει να υιοθετήσει συστήματα προσανατολισμένα προς το περιβάλλον, ως σημαντική κινητήρια δύναμη αποτελεσματικότητας, ηθικής και νομικής δέσμευσης.

 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περισσότερο από το 30% των χιλιομέτρων που πραγματοποιούνται για μεταφορές, τα μέσα μεταφοράς ταξιδεύουν χωρίς φορτίο. Δηλαδή, σχεδόν το ένα τρίτο της μεταφοράς γίνεται χωρίς χρησιμότητα. Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της, συχνά εκτελεί μεταφορές – σε αντίθεση με τις εμπορευματικές μεταφορές – έτσι ώστε να μπορεί να συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς και να ολοκληρώνει τη ροή εξαλείφοντας τα κενά χιλιόμετρα. Mε το πρόγραμμα Share and Reuse, συνεργάζεται με περισσότερες από 80 εταιρείες σε αυτόν τον τομέα, εξαλείφοντας 3.4 εκατομμύρια «κενών» χιλιομέτρων και μειώνοντας τους ατμοσφαιρικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους 3.086 τόνων.

 

Η CHEP έχει πιστοποιήσεις PEFC και FSC που αναγνωρίζουν ότι  είναι μία εταιρεία pallet pooling η οποία εφαρμόζει αυστηρά μια πολιτική αγοράς βασισμένη στην απόκτηση ξύλου από αειφόρα δάση. Η πιστοποίηση FSC είναι το ακρωνύμιο του Συμβουλίου Διαχείρισης Δασών του διεθνούς οργανισμού που έχει ως αποστολή την προώθηση περιβαλλοντικά ορθών, κοινωνικά ευεργετικών και οικονομικά βιώσιμων τρόπων ως προς τη διαχείριση των δασών του πλανήτη. Διαθέτει την υποστήριξη των ΜΚΟ που επικεντρώνονται στο περιβαλλοντικό σεβασμό, όπως το Greenpeace ή το World Wildlife Fund (WWF). Η PEFC (πρόγραμμα για την έγκριση της Δασικής Πιστοποίησης) είναι μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οντότητα η οποία δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο, με σκοπό να προωθεί την αειφόρο διαχείριση των δασών για την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ισορροπία. Ο στόχος του προγράμματος PEFC είναι να εξασφαλίσει ότι τα δάση του κόσμου θα διαχειρίζονται υπεύθυνα ώστε να διασφαλίζονται για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές.

 

 Το πρόγραμμα «Better Planet 2020» και ο Υπολογιστής Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 

Πρόκειται για ένα πλαίσιο δράσεων που διέπει τις λειτουργίες της CHEP, το οποίο στοχεύει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που επιφέρουν οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες διεθνώς. Τηρώντας τις δεσμεύσεις του πλαισίου δράσεων «Better Planet», μέχρι το 2020 θέτει ως στόχους:

 

  • Μηδενική αποδάσωση: Αλυσίδα επιτήρησης για προμήθεια ξυλείας πιστοποιημένης προέλευσης σε ποσοστό 100% διεθνώς.
  • Μηδενικές εκπομπές: Μείωση κατά 20% των ισοδυνάμων εκπομπών CO2ανά μονάδα συγκέντρωσης εξοπλισμού.
  • Μηδενικά απόβλητα: Καμία απόρριψη ξύλου και πλαστικού σε ΧΥΤΑ.

 

Η εν λόγω εταιρεία, αναδείχτηκε κορυφαία διεθνώς για το 2017, σύμφωνα με το δείκτη Dow Jones Sustainability Index (DJSI), στην κατηγορία των βιομηχανικών, εμπορικών υπηρεσιών και προμηθειών, έχει παγκόσμιο αντίκτυπο στον τομέα της αειφορίας. Το γεγονός αυτό γίνεται περισσότερο κατανοητό αν ληφθεί υπόψη ότι βοήθησε στην:

 

  • Εξάλειψη 2,5 εκατομμυρίων τόνων CO2 και 1,4 εκατομμύριων τόνων αποβλήτων.
  • Εξοικονόμηση 1,6 εκατομμυρίων δέντρων μέσω της επαναχρησιμοποίησης των παλετών.
  • Προμήθεια του 99,1% της ξυλείας που χρησιμοποιεί, μόνο από πιστοποιημένες πηγές.

 

 

To περιβαλλοντολογικό κέρδος για την Ελλάδα

 

Η καταγραφή των δεδομένων για την Ελλάδα καταδεικνύει ότι τα τελευταία οκτώ χρόνια η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το μοντέλο λειτουργίας, ισοδυναμεί με:

 

  • Διάσωση 11.394 δένδρων.
  • Αποσόβηση εκπομπής 13.174 τόνων CO2 (ποσότητα εκπομπής CO2 αντίστοιχη με αυτή 360 φορτηγών αν κάνουν το γύρο της γης)!
  • Αποφυγή παραγωγής 1.082 τόνων απορριμμάτων (ποσότητα απορριμμάτων αντίστοιχη με αυτή που παράγει ένα χωριό 2277 κατοίκων σε ετήσια βάση).

 

Η ζήτηση για πιστοποιημένα προϊόντα ξύλου αυξήθηκε εντυπωσιακά  τα τελευταία χρόνια και για το λόγο αυτό, οι εταιρείες που επιθυμούν να χρησιμοποιούν την εν λόγω ξυλεία, θα πρέπει να αποκτήσουν την πιστοποίηση, καθώς και να είναι ανοιχτές σε ελέγχους  από διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης. Μέρος αυτής της διαδικασίας υποχρεώνει τις εταιρείες να τηρούν λεπτομερή αρχεία αγορών και πωλήσεων που επιτρέπουν την επισήμανση των πιστοποιημένων προϊόντων ως προς την προέλευσή τους.

 

“Ο στόχος του προγράμματος PEFC είναι να εξασφαλίσει ότι τα δάση του κόσμου θα διαχειρίζονται υπεύθυνα ώστε να διασφαλίζονται για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές.”

 

Από τον Μάκη Σολωμό

 

Πηγή: www.epixeiro.gr