3 Δυνάμεις που μεταμορφώνουν τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων

25|06|18

Είναι κοινός τόπος πως η αποτελεσματική διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη για κάθε επιχείρηση οποιουδήποτε μεγέθους και τομέα δραστηριοποίησης. Η διαχειριστική μόνο έκφανση ενός τμήματος ανθρωπίνων πόρων έχει πια καταρριφθεί εδώ και πολύ καιρό και έχει αντικασταθεί από μία στρατηγική διάσταση του και αναγνώριση της κομβικής σημασίας στην εξυπηρέτηση των θεμελιακών επιχειρησιακών στόχων. Καθώς τα πάντα ρεί ποιες μπορεί να είναι οι οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές δυνάμεις που θα επηρεάσουν και θα μεταμορφώσουν μελλοντικά τον τομέα της διαχείρισης ταλέντων και γενικότερα του ανθρώπινου δυναμικού;

 

Παρακάτω παρουσιάζονται 3 από τις πιο σημαντικές:

 

Εκθετική αλλαγή της τεχνολογίας

 

Οι τεχνολογικές ανακαλύψεις προκαλούν αναμφισβήτητα διαταραχές στις αγορές και τις επιχειρήσεις. Η υιοθέτηση ρομπότ, αυτόνομων οχημάτων, φθηνών αισθητήρων και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζουν σαφώς τη δομή και τον τρόπο χρήσης και αλληλεπίδρασης του έμψυχου ανθρωπίνου δυναμικού μίας επιχείρησης.

 

Οι οργανισμοί και οι ηγέτες που προσεγγίζουν την ηγεσία με την ανθρωποκεντρική της διάσταση και έχουν αίσθηση του κοινωνικού τους ρόλου μπορεί να ανταποκριθούν σε συνεχείς αλλαγές χρησιμοποιόντας ευέλικτα, σύγχρονα και αποτελεσματικά διοικητικά εργαλεία που προσαρμόζονται στους γρήγορους ρυθμούς των εξελίξεων αλλά και έχοντας κάποιες σταθερές αξίες και αρετές όταν όλα αλλάζουν που θα περιορίσουν μυωπικές αντιλήψεις και κρίσεις.

 

Οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις και της ευκαιρίες κάθε τεχνολογικής εξέλιξης και να μεριμνούν έγκυρα για τις «μεταβάσεις». Δυστυχώς αυτό μπορεί να συνεπάγεται συχνότερη απώλεια θέσεων εργασίας και ταχεία απαξίωση των δεξιοτήτων τους.

 

Οι ανθρώπινες (ηλεκτρονικές) συνδέσεις αυξάνονται κάθε μέρα και πιο πολύ μέσω φθηνών φορητών συσκευών, φορητών και άλλων προσωπικών διεπαφών. Τα νέα μέσα επιτρέπουν παγκόσμια και σε πραγματικό χρόνο επικοινωνία που συνδράμει καθοριστικά στην ανάδειξη εξαιρετικών ιδεών και την ανάπτυξη προϊόντων με στρατηγικές go-to-market. Σύντομοι κύκλοι ανάπτυξης και κυκλοφορίας προϊόντων με άμεση ανατροφοδότηση θα είναι αναμφίβολα το status quo σε λίγα χρόνια.

 

Κοινωνική & οργανωτική αναδιάρθρωση

 

Οργανωτικές δομές βασισμένες στο έργο και στην κατά περίπτωση ανάγκη θα είναι ολοένα πίο συχνές. Οι οργανισμοί και οι ηγέτες σιγά-σιγά θα καθιερώσουν τη χρήση δικτύων εργαζομένων που αντικαθιστούν τις παραδοσιακές ιεραρχικές δομές. Οι εξωτερικές συνεργασίες θα αποτελούν ζωτικά στοιχεία ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών. Η ηγεσία γίνεται οριζόντια, κοινή και συλλογική. Η διαμορφώση ευέλικτων αλλά όχι εύθραυστων κοινωνικών και οργανωτικών δομών που θα επιτρέπουν ουσιαστικές σχέσεις με win-win οφέλη είναι πίο απαραίτητες από ποτέ.

 

Ανοικτή παγκόσμια αγορά ταλέντων

 

Οι αγγελίες το 2025 είναι πιθανό να μην αναφέρουν κάν τόπο εργασίας και διαμονής. Οι κοινωνικές πολιτικές εξελίσσονται για να υποστηρίξουν σχέσεις εργασίας χωρίς σύνορα και άλλους περιορισμούς. Η εικονική συνεργασία και η εξ’ αποστάσεως εργασίας πιθανών να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Οι ηγέτες και τα στελέχη του τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού ασχολούνται όλο και πίο έντονα και κατονοούν τις πολιτισμικές διαφορές και διαχειρίζονται ένα ποικιλόμορφο εργατικό δυναμικό που εκτείνεται πέρα από τους κανονικούς υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης στα γραφεία της επιχείρησης.  Οι εργαζόμενοι από την άλλη επιλέγουν οργανισμούς με γνώμονα πέρα άλλων και του περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντίκτυπο, του σκοπού των οργανισμών και των απόψεων των γύρω τους για την ποιότητα της επιχείρησης.

 

Του Γιώργου Σιούτζου από το epixeiro.gr