Τα οφέλη υιοθέτησης λύσεων ηλεκτρονικών πληρωμών για την επιχείρησή σας

30|07|18

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να ανταγωνίζονται καλύτερα σε μια δικτυωμένη οικονομία δίνουν όλο και περισσότερη έμφαση στην υιοθέτηση ικανοποιητικών ηλεκτρονικών πληρωμών, με οφέλη τόσο για τους πελάτες όσο και για τους ίδιους. To μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών για τις επιχειρήσεις σήμερα είναι ηλεκτρονικό, χωρίς τη διαμεσολάβηση «χαρτιού». Στο μέλλον αυτό φυσικά θα επιταχυνθεί, καθώς οι ηλεκτρονικές πληρωμές θα αποτελέσουν μια λογική για βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών, οι οποίες δραματικά αναδιαμορφώνουν τη φιλοσοφία των πληρωμών.

 

Βασικά πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση ηλεκτρονικών πληρωμών στην επιχείρησή σας είναι τα παρακάτω:

 

  • Οι ηλεκτρονικές πληρωμές εξαλείφουν τον χρόνο καθυστέρησης που σχετίζεται με την εκτύπωση, το χειρισμό και την αποστολή ενός χαρτιού και εξακολουθούν να σας επιτρέπουν να ελέγχετε το χρονοδιάγραμμα πληρωμής. Όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με διαδικασία ηλεκτρονικού τιμολογίου, η μείωση του χρόνου κύκλου από την επεξεργασία ενός τιμολογίου και την πραγματοποίηση της πληρωμής είναι δραματική: από εβδομάδες ή μήνες σε μερικές ημέρες.

 

  • Οι ηλεκτρονικές πληρωμές προσφέρουν πολύ υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας στα καταβληθέντα ποσά, μειώνοντας παράλληλα τον αριθμό των καθυστερημένων πληρωμών, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, των διπλών πληρωμών, των σφαλμάτων και των αποκλίσεων.

 

  • Με την προβολή της κατάστασης της ηλεκτρονικής πληρωμής, οι προμηθευτές μπορούν να βελτιώσουν τις προβλέψεις των ταμειακών ροών τους, εξαλείφοντας την ανάγκη να καλέσουν τους πελάτες τους σχετικά με την κατάσταση πληρωμών.

 

  • Με την απομάκρυνση των ελέγχων χαρτιού σε ηλεκτρονικές πληρωμές, οι οργανισμοί επεκτείνουν τα κέρδη αποδοτικότητας από την αυτοματοποίηση τιμολογίων στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας προμηθειών.

 

  • Ο ρόλος μίας τράπεζας αλλάζει από μια τακτική οργάνωση που διαχειρίζεται τους λογαριασμούς σε έναν πιο στρατηγικό επιχειρηματικό εταίρο, ο οποίος βοηθά με τους όρους των συμβάσεων, επιβάλλει συμμόρφωση και βρίσκει ευέλικτες και προσαρμόσιμες λύσεις στην κάθε περίπτωση.

 

  • Οι ηλεκτρονικές πληρωμές υποστηρίζουν τα προγράμματα εκπτώσεων πρόωρης πληρωμής που διατηρούν ή επεκτείνουν τις εκκρεμείς ημέρες, προσφέροντας στους προμηθευτές μια πολύτιμη πηγή ρευστότητας, όπως απαιτείται.

 

  • Συνήθως, κάθε υπηρεσία υποστήριξης ηλεκτρονικών πληρωμών έχει σχεδιαστεί για να προσεγγίζει το ευρύτερο δυνατό κοινό, οπότε έχει το διαισθητικά κατανοητό περιβάλλον εργασίας χρήστη. Επιπλέον, υπάρχει πάντα η ευκαιρία να υποβάλετε μια ερώτηση σε μια ομάδα υποστήριξης.

 

Βέβαια κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Τα κύρια μειονεκτήματα των ηλεκτρονικών πληρωμών είναι οι ανησυχίες σχετικά με την ιδιωτική ζωή και τη δυνατότητα κλοπής ευαίσθητων δεδομένων. Ευτυχώς, υπάρχουν πολλές διασφαλίσεις για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών των πελατών σας από το να πέσουν σε λάθος χέρια. Ακόμα, ορισμένοι επιχειρηματίες απλώς αντιπαθούν την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών. Θεωρούν ότι η ρύθμιση είναι υπερβολικά χρονοβόρα και δεν θέλουν να θυμούνται περισσότερες συνδέσεις και κωδικούς πρόσβασης. Άλλοι προτιμούν απλώς την εξοικείωση της εγγραφής ελέγχων και την απομάκρυνση των φακέλων στο ταχυδρομείο.

 

Ανεξάρτητα από αυτές τις ανησυχίες, η ηλεκτρονική πληρωμή πιθανότατα θα συνεχίσει να αυξάνεται σε δημοτικότητα. Χάρη στις αυξανόμενες εξελίξεις στην τεχνολογία, οι πελάτες σας έχουν πολλούς τρόπους για να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές ηλεκτρονικά με την επιχείρησή σας. Είναι επιβεβλημένη η επιλογή μίας λύσης ηλεκτρονικών πληρωμών καθώς η «απάρνηση» τους μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα και απώλειες για την επιχείρησή σας.

 

Πηγή: Του Γ. Σιούτζα στο epixeiro.gr