Ευκαιρία εργασίας: Θέση Java Web Developer

31|08|18

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να αναπτύξει με ταλαντούχο και τεχνικά άρτιο επαγγελματία τη Διεύθυνση IT αναζητώντας Java Web Developer.

 

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό, υλοποίηση και συντήρηση των εφαρμογών του ομίλου. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει αναλυτική σκέψη, γνώση των τελευταίων τεχνολογιών και ικανότητα ομαδικής εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής ή άλλης θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης
 • 3ετής αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών σε Java
 • Άριστη γνώση JSP και Servlets
 • Γνώση Web services SOAP και REST
 • Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων (Oracle, mongodb)
 • Γνώση σε building tools (Ant, Maven) και version control tools (Git)
 • Ικανότητα ανάλυσης και συντονισμού για την επίλυση προβλημάτων
 • Ομαδικό πνεύμα και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 

 • Εμπειρία σε Python web frameworks (flask, falcon, django)
 • Εμπειρία σε Oracle Commerce (ATG)
 • Εμπειρία σε Unit Testing
 • Καλή γνώση των σύγχρονων Javascript Frontend & Backend Frameworks (jQuery, Angular.js, Backbone.js, Node.js)
 • Δυναμισμός, ενθουσιασμός και πάθος για το καλύτερο αποτέλεσμα
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια

 

Η εταιρεία παρέχει:

 

 • Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

 

Πηγή: Public.gr