Με επιτυχία και σημαντική συμμετοχή ολοκληρώθηκε η διημερίδα “Attica Bank Innovation Days”

21|03|19

Η Attica Bank διοργάνωσε τη διημερίδα «Attica Bank Innovation Days» την Παρασκευή 15 και το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 σε συνεργασία με το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) και με την επιστημονική υποστήριξη του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η διημερίδα είχε ιδιαίτερα σημαντικό αριθμό συμμετοχών αφού περισσότεροι από 120 νέοι επιστήμονες και επαγγελματίες κατέθεσαν την αίτησή τους εκδηλώνοντας έτσι το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στη διημερίδα που είχε στόχο τη σύνδεση του παραγωγικού δυναμικού με την επιστημονική κοινότητα για την ανάδειξη καινοτόμων ιδεών και πρακτικών στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ύστερα από διαδικασία αξιολόγησης επιλέχθηκαν πάνω από 60 άτομα, με υπόβαθρο στις επιστήμες της πληροφορικής και των χρηματοοικονομικών καθώς  και φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων, για να παρακολουθήσουν μία σειρά από εξειδικευμένες ομιλίες και workshops παραγωγής καινοτόμων ιδεών.

Την πρώτη ημέρα της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις νέες τεχνολογικές τάσεις και πως μία τράπεζα μπορεί να πετύχει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της μέσα από τεχνικές παραγωγής καινοτόμων ιδεών, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στον τραπεζικό κλάδο. Τη δεύτερη μέρα οι ομιλίες επικεντρώθηκαν σε όλα τα σημαντικά θέματα διαχείρισης μίας τράπεζας όπως είναι οι πληρωμές, η διαχείριση ρίσκου, η ανάλυση και η επεξεργασία των δεδομένων και άλλα. Επίσης, έγιναν εξειδικευμένες ομιλίες σε θέματα της ψηφιακής επιχειρηματικότητας, στους τύπους καινοτομίας και στα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διημερίδας οι συμμετέχοντες δουλεύοντας σε ομάδες είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν και να αποτυπώσουν καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες  λαμβάνοντας υπόψη τις αναφυόμενες προκλήσεις του κλάδου της τραπεζικής και τις πρόσφατες εξελίξεις στις ψηφιακές τεχνολογίες. Αναδείχθηκαν ιδέες βελτιστοποίησης της λειτουργίας (δομές και διαδικασίες) μιας τράπεζας αλλά και νέων πελατοκεντρικών υπηρεσιών με την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών. Οι  συμμετέχοντες έλαβαν συστηματική καθοδήγηση (mentoring) και συμβουλές επαγγελματικής ανάπτυξης από τα στελέχη της Attica Bank και την ομάδα του ACEin.  

Η Attica Bank μέσω της συγκεκριμένης δράσης ενισχύει τους δεσμούς της με την Επιστημονική Κοινότητα με απώτερο στόχο, την ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ της Τράπεζας, της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και των νέων Επιστημόνων. Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζει ενεργά τη μετάδοση της γνώσης στο παραγωγικό δυναμικό αυτής της χώρας, τη Σύγχρονη Τραπεζική και τις τρέχουσες εξελίξεις στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα.