Σε μια εποχή όπου τα ποσοστά νεανικής ανεργίας ξεπερνούν το 50%, η HePIS υλοποιεί προγράμματα που ενισχύουν τις δεξιότητες των νέων και τους φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας.
Μέσα από το νεανικό portal του Getbusy καθώς και τη συμμετοχή σε διεθνείς πρωτοβουλίες όπως το GetOnline Week, το EU Code Week και το Hour of Code, η HePIS προάγει την ενημέρωση των νέων σχετικά με τις προοπτικές των ψηφιακών επαγγελμάτων, τον προγραμματισμό και την επιχειρηματικότητα, ενώ διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης και σεμινάρια για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και την επαγγελματική ανάπτυξη των υποψηφίων.
Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι καίριας σημασίας για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της καινοτομίας, καθώς επίσης του επαγγελματισμού και της απασχολησιμότητας του εργατικού δυναμικού. Η Ελλάδα χρειάζεται ανθρώπους που κατέχουν ψηφιακές δεξιότητες είτε πρόκειται για απλούς χρήστες της τεχνολογίας είτε για επαγγελματίες που σχεδιάζουν και υλοποιούν ψηφιακές υποδομές. Μια κοινωνία με ψηφιακές δεξιότητες αποτελεί συνεπώς τον προθάλαμο για μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση. Μέσα από τις δράσεις του Getbusy και του Getcoding της HePIS χιλιάδες νέοι έχουν αποκτήσει ψηφιακές δεξιότητες αποκτώντας ένα σημαντικό εφόδιο για την αγορά εργασίας.
Η ΗePIS συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών που συμβάλουν στην προώθηση της Πληροφορικής σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάπτυξη της οικονομίας, την επαγγελματική ανέλιξη του εργατικού δυναμικού και την κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.
Η HePIS ενισχύει κορυφαία συνέδρια, ενώ συμμετέχει διαρκώς σε έρευνες και υποβάλει προτάσεις για τη βελτίωση του κλάδου την Πληροφορικής. Παράλληλα υποστηρίζει ενέργειες άλλων οργανισμών και παραγόντων με σκοπό την εκπαίδευση και κατάρτηση των νέων.
Σε μια εποχή που η τεχνολογία έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη ζωή μας, οι γυναίκες παραμένουν σε μειονεκτική θέση με χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης και λιγότερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Στόχος της HePIS είναι η αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ καθώς και η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων για την ενσωμάτωση τους στο παραγωγικό δυναμικό της χώρας.