Συνεργασίες

CEPIS

Η HePIS είναι το μοναδικό μέλος του Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) στην Ελλάδα προωθώντας τα συμφέροντα και τις απόψεις των Ελλήνων Επαγγελματιών και Επιστημόνων των ΤΠΕ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η CEPIS εκπροσωπεί 33 ενώσεις Επαγγελματιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών από 32 Ευρωπαϊκές χώρες. Ιδρύθηκε το 1989 και σήμερα εκπροσωπεί περίπου 450.000 επαγγελματίες της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.

 

Telecentre Europe

To Telecentre Εurope συνδέει περισσότερους από 50 οργανισμούς από όλη την Ευρώπη με στόχο την προώθηση της Πληροφορικής για τη γεφύρωση του κοινωνικού αποκλεισμού και την καταπολέμηση της φτώχιας. Συμμετέχει, συντονίζει και υλοποιεί πανευρωπαΐκές πρωτοβουλίες όπως το Grand Coalition for Digital Jobs, το Get Online Week, το e-skills for jobs και το Code your future.

 

Εuropean Centre for Women and Technology

Η HePIS είναι το εθνικό σημείο επικοινωνίας (national point of contact) του European Centre for Women and Technology (ECWT) συμμετέχοντας σε δράσεις για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στον κλάδο ΤΠΕ.

Το ECWT είναι το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Κέντρο (ένα από τα 10 που λειτουργούν Παγκοσμίως) για τις γυναίκες και την τεχνολογία. Έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών Global Women and Technology Initiative (GWT-I). Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Ιούλιο του 2008 και εδρεύει στη πόλη Drammen της Νορβηγίας.