Ο φορέας

H HePIS ιδρύθηκε το 2006 με όραμα να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες της χώρας μας να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητες των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με στόχο την επαγγελματική και κοινωνική τους ανέλιξη.

Αποστολή της HePIS είναι η ανάδειξη του ρόλου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ως στρατηγικό άξονα για την ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας μας, μέσα στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η ΗePIS βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των διεθνών εξελίξεων ως μέλος του Συμβουλίου Επαγγελματικών Ενώσεων Πληροφορικής (CEPIS), του Ευρωπαϊκού Κέντρου Γυναίκες και Τεχνολογία, του Telecentre Europe καθώς και τη διαρκή συμμετοχή στις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

H HePIS εκπροσωπεί σήμερα περισσότερα από 3.500 μέλη, επαγγέλματίες των ΤΠΕ και φοιτητές, ενώ 25.000 άτομα έχουν συμμετάσχει στις δράσεις και πρωτοβουλίες της αναπτύσσοντας ψηφιακές και κοινωνικές δεξιότητες.

Με βασικές αξίες τη συλλογικότητα, την εξωστρέφεια και την κοινωνική ευαισθησία παρεμβαίνουμε υλοποιώντας δράσεις με στόχο:

    • Να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στον τομέα των ΤΠΕ παρέχοντας τα κατάλληλα εφόδια στο εργατικό δυναμικό της χώρας να ενταχθεί και να ανελιχθεί στον κλάδο
    • Να διασφαλίσουμε την πρόσβαση όλων στα αγαθά των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
    • Να αναδείξουμε την ανάγκη ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στις ΤΠΕ και να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη επαγγελματική τους εξέλιξη.
  • Να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις της Αγοράς Πληροφορικής και Επικοινωνιών αλλά και τους φορείς της Πολιτείας προκειμένου ο κλάδος μας να συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας, στη μείωση της ανεργίας και στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Εστιάζουμε στην αποτελεσματικότητα των δράσεων μας έχοντας ως γνώμονα την αξιοπιστία προς τα μέλη, τους συνεργάτες και τους χορηγούς μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της HePIS αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, έξι (6) από τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων και πέντε (5) από τη Γενική Συνέλευση των Μελών της Εταιρείας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Όνομα Θέση στο Δ.Σ
Νικόλαος Ο. Φαλδαμής Πρόεδρος
Παναγιώτης Ι. Γεωργιάδης Γραμματέας
Σωτήρης Αθανασίου Ταμίας
Σωτήρης Αθανασίου Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Φίλιππος Φραντζολάς Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Νίκος Κοντεκάς Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Γεώργιος Καλυβιώτης Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Νικόλαος Μυλωνόπουλος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Δημήτρης Νικολαΐδης Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Δημήτριος Παλαιορούτας Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Αθανάσιος Παπαδημητρίου Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου