Απασχόληση

Σε μια εποχή όπου τα ποσοστά νεανικής ανεργίας ξεπερνούν το 50%, η HePIS υλοποιεί προγράμματα που ενισχύουν τις δεξιότητες των νέων και τους φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας.