Ενέργειες

Η HePIS ενισχύει κορυφαία συνέδρια, ενώ συμμετέχει διαρκώς σε έρευνες και υποβάλει προτάσεις για τη βελτίωση του κλάδου την Πληροφορικής. Παράλληλα υποστηρίζει ενέργειες άλλων οργανισμών και παραγόντων με σκοπό την εκπαίδευση και κατάρτηση των νέων.