Ενημέρωση

Μέσα από το νεανικό portal του Getbusy καθώς και τη συμμετοχή σε διεθνείς πρωτοβουλίες όπως το GetOnline Week, το EU Code Week και το Hour of Code, η HePIS προάγει την ενημέρωση των νέων σχετικά με τις προοπτικές των ψηφιακών επαγγελμάτων, τον προγραμματισμό και την επιχειρηματικότητα, ενώ διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης και σεμινάρια για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και την επαγγελματική ανάπτυξη των υποψηφίων.