Ψηφιακές Δεξιότητες

Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι καίριας σημασίας για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της καινοτομίας, καθώς επίσης του επαγγελματισμού και της απασχολησιμότητας του εργατικού δυναμικού. Η Ελλάδα χρειάζεται ανθρώπους που κατέχουν ψηφιακές δεξιότητες είτε πρόκειται για απλούς χρήστες της τεχνολογίας είτε για επαγγελματίες που σχεδιάζουν και υλοποιούν ψηφιακές υποδομές. Μια κοινωνία με ψηφιακές δεξιότητες αποτελεί συνεπώς τον προθάλαμο για μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση.

Μέσα από τις δράσεις του Getbusy και του Getcoding της HePIS χιλιάδες νέοι έχουν αποκτήσει ψηφιακές δεξιότητες αποκτώντας ένα σημαντικό εφόδιο για την αγορά εργασίας.