Αποτελέσματα προγράμματος

H HePIS στο πλαίσιο του προγράμματος Fit4Jobs πραγματοποιήσε έρευνα σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της Πληροφορικής με στόχο τον προσδιορισμό των αναγκών τους σε ψηφιακές αλλά και κοινωνικές δεξιότητες με βάση τις οποίες σχεδιάστηκαν τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Μετά την προκήρυξη του προγράμματος, 900 άτομα έκαναν αίτηση στο πρόγραμμα. Από αυτά επελέγη το 10%, δηλάδή 100 υποψήφιοι για να συμμετάσχουν δωρεάν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Δημιουργήθηκαν 5 τμήματα μέσω των οποίων οι υποψήφιοι εκπαιδεύτηκαν στα κάτωθι εκπαιδευτικά αντικείμενα:

  1. Προγραμματισμός Διαδικτύου με εξειδίκευση σε PHP & MYSQL
  2. Προγραμματισμός Διαδικτύου με εξειδίκευση σε JAVA, JSP SERVLETS & MYSQL
  3. Προγραμματισμός Διαδικτύου με εξειδίκευση σε .NET

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής των υποψηφίων και έπειτα από περισσότερες από 300 συνεντεύξεις, 70 άτομα τοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας.

Για να δείτε το infographic κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα.