Τι είναι τα Coding Bootcamps;

Τα Coding Bootcamps είναι ταχύρρυθμα και εντατικά προγράμματα εκπαίδευσης στον προγραμματισμό και την ανάπτυξη εφαρμογών. Αποτελούν αποτελεσματικό τρόπο εύρεσης και πρόσληψης κορυφαίων entry-level προγραμματιστών σε Java ή C# καθώς νέοι εκτός εργασίας και χωρίς σχετικό υπόβαθρο, επανειδικεύονται στο πεδίο αυτό και κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος, προσλαμβάνονται ως Προγραμματιστές από τις συμμετέχουσες εταιρίες.

Το 1o Coding Bootcamp ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιανουάριο του 2017. Συνολικά 30 άνεργοι νέοι, ηλικίας 22-37 ετών, προερχόμενοι από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία και σπουδές (αρχιτέκτονες, μαθηματικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, κ.α.), επανειδικεύτηκαν σε 14 εβδομάδες (500 ώρες) στις γλώσσες προγραμματισμού Java και C#/.NET. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και την πιστοποίηση των γνώσεών τους προσλήφθηκε το 100% των αποφοίτων από 20 κορυφαίες συμμετέχουσες εταιρίες σε θέσεις σχετικές με τον προγραμματισμό!

Περισσότερα για τα Coding Bootcamps μπορείτε να μάθετε ΕΔΩ.

Τα Coding Bootcamps οργανώνονται στο πλαίσιο της Alliance For Digital Employability (AFDEmp) από τη HePIS και τη CEPIS, όπως διαμορφώθηκαν με την επιστημονική επιβλεψη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.