Επαγγελματική Ανάπτυξη

Οι συνεχείς εξελίξεις των τεχνολογιών Πληροφορικής καθιστούν αναγκαία τη  δια βίου εκπαίδευση των επαγγελματιών Πληροφορικής. H HePIS κατά καιρούς παρέχει ειδικά προγράμματα που είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες τις αγοράς καθώς και τις εξελίξεις του κλάδου.