Γυναίκες και τεχνολογία

Σε μια εποχή που η τεχνολογία έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη ζωή μας, οι γυναίκες παραμένουν σε μειονεκτική θέση με χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης και λιγότερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας.

Στόχος της HePIS είναι η αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ καθώς και η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων για την ενσωμάτωση τους στο παραγωγικό δυναμικό της χώρας.