Ενημέρωση

Μέσα από το νεανικό portal Getbusy.gr καθώς και τη συμμετοχή σε διεθνείς πρωτοβουλίες όπως το GetOnline Week, το EU Code Week, το e-skills for jobs και το Hour of Code, η HePIS προάγει την ενημέρωση των νέων σχετικά με τις προοπτικές των ψηφιακών επαγγελμάτων, τον προγραμματισμό και την επιχειρηματικότητα, ενώ διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης και σεμινάρια για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και την επαγγελματική ανάπτυξη των υποψηφίων.