Εκδηλώσεις

Η HePIS συμμετέχει σε εκδηλώσεις, συνέδρια και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών για την προώθηση της Πληροφορικής αλλά και για να δημιουργήσει ένα δίκτυο ανταλλαγής γνώσεων και ενημέρωσης γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου μεταξύ των μελών της, της Πολιτείας, των ακαδημαϊκών φορέων και της κυβέρνησης.

Σε αυτή την κατηγορία μπορείς να βρείς πληροφορίες για τις εκδηλώσεις που έχει συμμετάσχει η ΗePIS καθώς και τις παρουσιάσεις των ομιλητών που έχουν συμμετάσχει σε αυτές.

Greek ICT Forum 2015

Η HePIS συμμετείχε στο Greek ICT Forum 2015 παρουσιάζοντας μελέτη, η οποία τεκμηριώνει πώς μπορούν να δημιουργηθούν μέσα στην επόμενη δεκαετία 500.000 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στην Πληροφορική.

Ο κος Κωνσταντίνος Κεσεντές, μέλος του ΔΣ της HePIS, παρουσίασε ενώπιον του υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κου Αλέξη Χαρίτση την προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης που ανοίγεται στους νέους, που θα μυηθούν στον Προγραμματισμό. Για να δείτε την παρουσίαση του πατήστε εδώ.

Το Greek ICT Forum, το θεσμικά αναγνωρισμένο από την πολιτεία Συνέδριο στους τομείς της Πληροφορικής και των Ψηφιακών Υποδομών  Επικοινωνιών, μπροστά σε καθοριστικές συγκυρίες για την πορεία του Κλάδου των ΤΠΕ στην Ελλάδα ανακοίνωσε την 17η ετήσια διοργάνωσή του την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 στο Αμφιθέατρο του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου 70, 17671, Καλλιθέα | Πρόσβαση – Χάρτης) με πρόσκληση όλων των πολιτικών, θεσμικών, επιχειρηματικών και στελεχιακών παραγόντων του τομέα ΤΠΕ στην Ελλάδα με θεματικό άξονα:

“Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, το αντίδοτο στην ύφεση”

Η διοργάνωση του Greek ICT Forum στον τομέα διεξήχθη με:

  • Την αιγίδα των Υπουργείων Εσωτερικών // Οικονομίας // Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
  • Επίσης με την υποστήριξη των Γενικών Γραμματειών Πληροφοριακών Συστημάτων, Έρευνας και Τεχνολογίας, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Θεματολογία – Δομή

Στη διοργάνωση του 17ου Συνεδρίου του Greek ICT Forum είχαν ενταχθεί λειτουργικές ενότητες, που είχαν ως στόχο να μεγιστοποιήσουν την επικοινωνία και ενημέρωση Επιχειρήσεων, Στελεχών του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, χρηστών, Φορέων αλλά και των αρμοδίων πολιτικών που έχουν στην αρμοδιότητά τους την ανάπτυξη των ΤΠΕ, ως εξής:

  1. Ψηφιακές Υπηρεσίες, Ευρυζωνικότητα και Υποδομές:  Αναφορά σε Ψηφιακές Τεχνολογίες και στις εφαρμογές τους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με έμφαση σε νέες εγκαταστάσεις και επενδύσεις στην Πληροφορική (Cloud, Data Centers κ.α) και στις Ψηφιακές Επικοινωνίες.
  2. Ψηφιακές εφαρμογές σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς: Αναφορά σε εφαρμογές Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που συμβάλουν στην μείωση του κόστους λειτουργίας και στην αύξηση της παραγωγικότητας εν μέσω ύφεσης. Εταιρίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, επικεφαλής ΙCT σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς παρουσιάζουν πως οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι μία από τις βασικές παραμέτρους εξόδου από την ύφεση.
  3. Στρατηγική Ανάπτυξης στους τομείς της Καινοτομίας, Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Αναδιάταξη και επανασχεδιασμός έργων ΤΠΕ στο ΕΣΠΑ, διεθνής προσανατολισμός της ελληνικής αγοράς ΤΠΕ, Καινοτομία και εφαρμογές στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, νέες  κατευθύνσεις στην αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών και υποδομών, ολοκλήρωση και λειτουργία έργων πληροφορικής και επικοινωνιών.
  4. Η Προγραμματική Περίοδος του ΣΕΣ: Αναφορά στον νέο «οδικό χάρτη» ανάπτυξης των τομέων Καινοτομίας, Ψηφιακής Οικονομίας και ΤΠΕ όπως αποτυπώνεται στις κατευθύνσεις του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ). Πολιτικοί, Επιχειρηματικοί και Δημόσιοι παράγοντες παρουσιάζουν και συζητούν ρεαλιστικές προτάσεις για την αξιοποίηση της νέας Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ.

Και στις τέσσερις ενότητες συμμετείχαν ως ομιλητές κυβερνητικοί και πολιτικοί παράγοντες που διαμορφώνουν τις αποφάσεις της Κυβέρνησης στους τομείς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υψηλόβαθμα στελέχη του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα που χειρίζονται σημαντικές εγκαταστάσεις ICΤ στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και σημαντικοί παράγοντες που διαμορφώνουν την πορεία των ΤΠΕ.