Πρόγραμμα Εκπαίδευσης C#, .NET

Προγραμματισμός Διαδικτύου με εξειδίκευση σε .NET

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ME ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ .NET
A/A ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΩΡΕΣ
1 Fundamentals of C# 5
2 Program Flow C# 5
3 Object Oriented Programming I C# 5
4 Object Oriented Programming II C# 5
5 Arrays and Collections C# 5
6 Interfaces, Abstract Classes, Delegates C# 5
7 Extensibility and Polymorphism C# 5
8 LINQ C# 5
9 Javascript, Bootstrap 5
10 Fundamentals of .NET Famework 5
11 Databases with SQL SERVER 5
12 Databases with SQL SERVER 5
13 Building Applications with .NET Web Forms I 5
14 Building Applications with .NET Web Forms II 5
15 Building Applications with .NET Web Forms III 5
16 Building Applications with .NET MVC I 5
17 Building Applications with .NET MVC II 5
18 Building Applications with .NET MVC III 5
19 Create my own Project – Hands on Lab 6
20 Incorporating Relational Database με χρήση SQL SERVER 30
21 SoftSkills Training (C.V & Cover Letter Preparation, Interview, Goal Setting, Teamwork, Motivation, Resilience) 24
ΣΥΝΟΛΟ 150