Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Java

Προγραμματισμός Διαδικτύου με εξειδίκευση σε JAVA, JSP SERVLETS & MYSQL

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ME JAVA
A/A ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΩΡΕΣ
1 JAVA Programming language 26
The Java Environment – Object-Oriented Programming in Java – Data and Variables – Loop and Decisions – Array & Strings – Classes – Inheritance – Streams – Exceptions – Threads – Files & Directories – Windows
2 APPLICATION SERVERS Tomcat Jboss/ Application develoment 22
3 Web Development, Servlets, JSP/Application Developments 34
4 Introduction to Spring Framework, REST web services, ORM (Object Relational Mapping) in Java with Hibernate 14
5 Incorporating Relational Database using MySQL 30
6 SoftSkills Training (C.V & Cover Letter Preparation, Interview, Goal Setting, Teamwork, Motivation, Resilience) 24
ΣΥΝΟΛΟ 150