Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Php

Προγραμματισμός Διαδικτύου με εξειδίκευση σε PHP & MYSQL

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ME PHP
A/A ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΩΡΕΣ
1 Incorporating Relational Database using MySQL 30
2 PHP Programming Language: 36
Basic terms, variables,functions, tables.
Project Flow, repeat loops
Managing files, file system
Dates, sessions, cookies
Class and objects
Objected oriented programming language, Secure Code
3 Application Development using Framework NETBEANS 30
4 Application Development using Framework LARAVEL 30
5 SoftSkills Training (C.V & Cover Letter Preparation, Interview, Goal Setting, Teamwork, Motivation, Resilience) 24
ΣΥΝΟΛΟ 150