04/10/2016
Η HePIS διοργανώνει νέα σειρά προγραμμάτων κατασκευής ιστοσελίδων στο πλαίσιο του EU Code Week 2016

Η HePIS διοργανώνει νέα σειρά προγραμμάτων κατασκευής ιστοσελίδων στο πλαίσιο του EU Code Week 2016

Στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού «EU Code Week» , η HePIS σε συνεργασία με τη Microsoft Ελλάς διοργανώνουν προγράμματα κατασκευής ιστοσελίδων. Πιο συγκεκριμένα 100 υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν δεξιότητες Προγραμματισμού δημιουργώντας τη δική τους ιστοσελίδα με τη χρήση HTML, CSS και JavaScript. Tα προγράμματα εκπαίδευσης διάρκειας 30 ωρών θα πραγματοποιηθούν σε κέντρα εκπαίδευσης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καβάλα.

Προτεραιότητα δίνεται σε νέους ανέργους έως 28 ετών.

Διεξαγωγή σεμιναρίων

Τα σεμινάρια κατασκευής ιστοσελίδων θα πραγματοποιηθούν τις κάτωθι ημέρες και ώρες:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΟΠΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1o ΤΜΗΜΑ (HTML, CSS, JAVASCRIPT)

ΑΘΗΝΑ (ΚΟΡΑΗ 3) ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: 18, 20, 25, 27,

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: 1, 3, 8, 10, 15, 17

19.00 – 22.00

2o ΤΜΗΜΑ (HTML, CSS, JAVASCRIPT)

ΑΘΗΝΑ (ΚΟΡΑΗ 3) ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: 18, 20, 25, 27,

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: 1, 3, 8, 10, 15, 17

19.00 – 22.00

3o ΤΜΗΜΑ (HTML, CSS, JAVASCRIPT)

ΓΛΥΦΑΔΑ

(Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ 27)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: 19, 21, 24, 26, 31

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: 2, 4, 7, 9, 11

10:00 14.00

4o ΤΜΗΜΑ (HTML, CSS, JAVASCRIPT)

ΓΛΥΦΑΔΑ

(Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ 27)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: 19, 21, 24, 26, 31

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: 2, 4, 7, 9, 11

19.00 – 22.00

5o ΤΜΗΜΑ (HTML, CSS, JAVASCRIPT)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: 19, 21, 24, 26, 31

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: 2, 4, 7, 9, 11

19.00 – 22.00

6o ΤΜΗΜΑ (HTML, CSS, JAVASCRIPT)

ΚΑΒΑΛΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: 19, 21, 24, 26, 31

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: 2, 4, 7, 9, 11

19.00 – 22.00

Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης στην Αθήνα, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους laptop με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

  • CPU: Intel i3
  • RAM: 4GB
  • Μνήμη κάρτας γραφικών: 1GB

Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχών: Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016

Για την επιλογή των υποψηφίων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Μετά το πέρας των σεμιναρίων θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

A/A

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 Βασικά Στοιχεία της HTML

Κατανόηση του γενικού σκοπού ενός ιστότοπου – website, οργάνωση των πληροφοριών για δημοσίευση στο Web, εισαγωγή στην γλώσσας κατασκευής ιστοσελίδων HTML, αναφορά στα πρότυπα XHTML 1.1 και HTML5, γνώση της βασικής δομής μιας ιστοσελίδας και αναφορά στις βασικές ετικέτες , Σχόλια , Αριθμημένες λίστες, Μη διατεταγμένες λίστες, Προσθήκη συνδέσεων, Μορφοποίηση κειμένου με την HTML, Προσθήκη εικόνων, χρώματος και φόντου.

2

Βασικά Στοιχεία της HTML

Κατανόηση του τρόπου κατασκευής πινάκων (Μέρη πίνακα – Αλλαγή μεγέθους πίνακα- περιγραμμάτων και κελιών- Χρώμα πίνακα και κελιών – Στοίχιση και ομαδοποίηση γραμμών και στηλών), Σχεδίαση φορμών (Δημιουργία στοιχείων ελέγχου – Δημιουργία κουμπιών), Εισαγωγή Ήχου, Βίντεο, Στοιχεία της HTML5

3

Βασικά Στοιχεία της CSS

Κατανόηση της διαδικασίας προσθήκης φύλλων στυλ σε μια ιστοσελίδας, Ορισμός CSS, Εξωτερικό Φύλλο Στυλ (External Style Sheet).,Εσωτερικό Φύλλο Στυλ (Internal Style Sheet), Inline Style, μέσα στο HTML στοιχείο, κατανόηση των όρων επιλογέας (selector), ιδιότητα (property) και τιμή (value) , Ομαδοποίηση (Grouping),Τα Χαρακτηριστικά Class, (Attribute), Id, Σχόλια, Ιδιότητες Φόντου CSS, Γνώση των όρων Ιδιότητες Κειμένου του CSS (Ιδιότητες Γραμματοσειράς, Xρώμα, Απόσταση Χαρακτήρων, Ευθυγράμμιση Κειμένου, Διακόσμηση Κειμένου).

4

Βασικά Στοιχεία της CSS

Γνώση των ιδιοτήτων. Εσοχή Πρώτης Γραμμής Παραγράφου, Έλεγχος των Γραμμάτων Κειμένου, Ιδιότητες Περιγράμματος του CSS, Ιδιότητες Περιθωρίου του CSS, Ιδιότητες Padding του CSS, Ιδιότητες Λίστας του CSS.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ HTML και CSS

5

Η Γλώσσα Προγραμματισμού JAVASCRIPT

Κατανόηση του σκοπού της JavaScript, Ευκολία στη χρήση, Αύξηση επιδόσεων διακομιστών, Ενοποίηση με το πρόγραμμα περιήγησης, Γνώση της ετικέτας <script>, Δομή μιας δέσμης ενεργειών JavaScript , το χαρακτηριστικό src

6

Η Γλώσσα Προγραμματισμού JAVASCRIPT

Κατανόηση των Τελεστών και εκφράσεων της JavaScript, χρήση Μεταβλητών, Γνώση των Δομών ελέγχου, η πρόταση if, οι Βρόχοι for και While, περιγραφή των Συναρτήσεων και πινάκων, Συμβάντα.

7

Η Γλώσσα Προγραμματισμού JAVASCRIPT

Κατανόηση της διαδικασίας επικύρωσης φορμών με την JavaScript, Απόκρυψη και εμφάνιση στοιχείων, Προσθήκη περιεχομένου σε μια σελίδα, Κατανόηση του αντικειμένου DOM (Μέθοδοι – Στοιxεία (elements) ), DOM – HTML, DOM – CSS, DOM – Events – ΕventsListeners, Κόμβοι (nodes), Περιήγηση (Νavigation).

8

Η Bιβλιοθήκη της JAVASCRIPT, JQUERY

Κατανόηση του σκοπού της βιβλιοθήκης JQUERY, Eγκατάσταση, σύνταξη, Επιλογέας (selector), σύνδεση συμβάντων (events).Kατανόηση των JQUERY effects (FadeslideAnimatestopcallback)

9

Η Bιβλιοθήκη της JAVASCRIPT, JQUERY

Τροποποίηση στυλ στην σελίδα, Απόκρυψη και εμφάνιση στοιχείων, Αλλαγή ιδιοτήτων και στυλ. Γνώση του τρόπου χειρισμού κλάσεων, Χειρισμός τιμών φόρμας, Προσθήκη και αφαίρεση στοιχείων, JQUERY HTML (GetSetAddRemoveCss-)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ HTMLCSSJAVASCRIPTJQUERY